Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp (E-book)

  • Ebook
34,06 zł

E-book „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” to publikacja przygotowana z myślą o wykładowcach tematyki ochrony przeciwpożarowej w ramach szkoleń okresowych bhp. Przedstawia najważniejsze zagadnienia w zakresie ochrony ppoż., z którymi należy zapoznać uczestników (pracowników) szkoleń okresowych bhp. Została tu omówione kwestie: samej organizacji szkolenia w zakresie ochrony ppoż. w ramach szkoleń bhp; obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony ppoż.; podręcznego sprzętu gaśniczego; ewakuacji. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp to skondensowany poradnik, który pomoże Ci przygotować się do omówienia tematyki ochrony przeciwpożarowej w trakcie szkolenia okresowego bhp. W e-booku zostały wskazane podstawowe zagadnienia jakie należy poruszyć w trakcie szkolenia okresowego bhp z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Znajdziesz tu omówienie kwestii praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wiele uwagi zostało poświęcone podręcznemu sprzętowi gaśniczemu – jego doborowi; zastosowaniu; rozmieszczeniu i użyciu. Szeroko opisywane są także zagadnienia dotyczące hydrantów wewnętrzne i zaworów hydrantowych. Publikacja zawiera również praktyczne informacje z zakresy ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Krok po kroku omawia akcję ewakuacyjną i obowiązki w tym zakresie zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Więcej informacji
Product Name Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp (E-book)
Symbol 1BF0066
ISBN 978-83-269-7282-9
Data wydania 11 cze 2018
Opis hasłowy bhp, szkolenia okresowe bhp; ochrona przeciwpożarowa, ochrona ppoż. służba bhp, pracodawca
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie:
1. Wszystkie najważniejsze informacje konieczne do mówienia podczas szkolenia okresowego bhp z zakresu ochrony przeciwpożarowej w jednym miejscu;
2. Dzięki informacjom zawartm w publikacji szybko przygotujesz się do omówienia tematyki ochrony ppoż. podczas szkolenia bhp;
3. E- book możesz wykorzystać jako gotowy materiał dydaktyczny stanowiący uzupeninie do szkolenia okresowego bhp w formie e-lerningu w zakresie ochrony ppoż. ;
4. Na podstawie e-booka szybko opracujesz własny materiał dydaktyczny na szkolenie okresowe bhp z tematów ochrony przeciwpożarowej ;
5. Praktyczne informacje pozwolą Ci przygotować pracowników do przepowadzenia próbnej ewakuacji. 

Grupa docelowa specjalista bhp
Format A5
Liczba stron 38
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paweł Rączka
Autor Jerzy Żurek

Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp
Formy przekazywania wiedzy
Organizacja
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż.
Zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż.
Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż.
Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem
Techniczne środki zabezpieczenia ppoż.
Podręczny sprzęt gaśniczy
Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
Obowiązkowy sprzęt gaśniczy
Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego
Gaśnice i agregaty proszkowe
Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego
 Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
Bezpieczne użycie gaśnic
Zawiadomienie w przypadku pożaru
Czas na ewakuację
Odpowiedzialność za ewakuację w firmie
Zapewnienie możliwości ewakuacji
Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji
Akcja ewakuacyjna
Czynności po zakończeniu ewakuacji