Kompendium bhp cz. 2 wydanie II

149,00 zł

Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczace bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumenty, wskazówki niezbędne w codziennej pracy służby bhp. W kompendium została omówiona tematyka: praw i obowiązków pracodawcy i pracowników; ochrony pracowników młodocianych i kobiet, ergonomii oraz hałasu w miejscu pracy, środków ochrony. A także zagadneinia dotyczace: bhp przy stosowaniu chemii, warunków pracy. Publiokacja zawieta róznież wzory dokumentów bhp. 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Kompendium bhp Tom II to publikacja stanowiąca swojego rodzaju podręcznik dla służby bhp i pracodawców oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką bhp. Zawiera wskazówki, liczne przykłady odnoszące się do obowiązków zapewnienia właściwych warunków pracy latem oraz zimą.

Porusza problematykę odpowiedzialności za przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Omawia kwestie właściwego opracowania i udostępnianie instrukcji bhp. Dotyka zagadnień szczególnej ochrony pracy kobiet oraz pracowników młodocianych.

Zwraca uwagę na bardzo istotne zagadnienie ergonomicznego stanowiska pracy, prezentując szczegółowe listy kontrolne pomocne w ocenie warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej. 

Stanowi cenne źródło informacji na temat właściwego doboru środków ochrony indywidualnej - ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na hałas w miejscu pracy i ochronników słuchu. Zawiera również wskazówki dotyczące środków ochrony oczu. Zwraca uwagę na współczesne zagrożenia na stanowiskach pracy – mobbing oraz stres.

 

 

 

Więcej informacji
Nazwa produktu Kompendium bhp cz. 2 wydanie II
ISBN 978-83-269-7112-9
Data wydania 19 lut 2018
Symbol UOH0039
Opis hasłowy bhp, kompendium bhp, podręcznik bhp, służba bhp, pracodawca
Korzyści dla Ciebie

1. Wszystkie najważniejsze informacje z zakresu praw i obowiązków pracodawców i pracowników w jednym miejscu;
2. Liczne przykłady właściwego kształtowania warunków pracy oraz omówienie zasad ergonomii przy projektowaniu procesów i stanowisk pracy;
3. Aktualne wzory dokumentów z zakresy bhp;
4. Liczne listy kontrolne pozwalające ocenić i zapewnić właściwe warunki pracy oraz przygotować się do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy;
5. Najważniejsze informacje (w tym aktualne dopuszczalne prace i normy dźwigania) w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych i kobiet w ciąży.
6. Najważniejsze wskazówki pozwalające właściwie dobrać środki ochrony na stanowiskach pracy
7. Zebranie najistotniejszych zagadnień dotyczących bhp przy stosowaniu chemii w procesach pracy.
8. Aktualne normy dotyczące ręcznych prac transportowych

Grupa docelowa służba bhp, inspektor ds. bhp, student bhp, specjalista ds. bhp,
Format B5
Liczba stron 492
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor • Józef M. Boguszewski - specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem • Tomasz W. Grausz - specjalista ds. bhp z czynnikami chemicznymi • Marek Kalman- specjalista z zakresu bhp • Waldemar Klucha - specjalista ds. bhp • Natalia Korzeniecka - aplikant adwokacki • Waldemar Krupa- główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony przeciwpożarowej • Anna Kucharska – psycholog • Jan M. Pióro - specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp, • Piotr Skura - Koordynator Krajowy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, • Iwona Romanowska-Słomka - ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego • Agnieszka Świeboda - prawnik, specjalista ds. bhp, inspektor ppoż. • Robert Widzisz -prawnik, główny specjalista ds. bhp, doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, • Zygmunt Wieczorek - specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych • Lesław Zieliński- były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS.

ROZDZIAŁ 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW
1.1. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp
1.2 Przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia
1.3. Właściwe opracowanie i udostępnianie instrukcji bhp
1.4. Wzrost temperatury za oknem to dodatkowe obowiązki
1.5. Bhp zimą

ROZDZIAŁ 2. OCHRONA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH I KOBIET
2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników młodocianych
2.2. Szczególna ochrona pracy kobiet

ROZDZIAŁ 3. ERGONOMIA
3.1. Ergonomiczne procesy pracy
3.2. Stanowisko pracy powinno odpowiadać indywidualnym cechom pracownika
3.3. Źle zorganizowane stanowisko biurowe odbije się w przyszłości na zdrowiu pracowników
3.4. Zasady kontroli dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą
3.5. Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej
3.6. Ogrzewanie w pomieszczeniach pracy
3.7. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

ROZDZIAŁ 4. HAŁAS
4.1. Im wyższe natężenie hałasu, tym zysk z jego obniżenia jest większy
4.2. Ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na hałas

ROZDZIAŁ 5. ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ I INDYWIDUALNEJ
5.1. Wymogi dla środków ochrony zbiorowej
5.2. Bez środków ochrony indywidualnej nie można pracownika dopuścić do pracy
5.3. Ochronniki słuchu – dobór i stosowanie
5.4. Wymagania, dobór, rodzaje, oznakowanie, skuteczność ochron oczu

ROZDZIAŁ 6. CHEMIA
6.1. Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych
6.2. Bezpieczne magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych
6.3. Chemia na budowie

ROZDZIAŁ 7. WARUNKI PRACY
7.1. Bhp przy pracach na wysokości
7.2. Bhp przy transporcie magazynowym
7.3. Monotonia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pracy
7.4. Mobbing w środowisku pracy
7.5. Sposoby na walkę ze stresem w miejscu pracy

DOKUMENTY BHP
Dokumenty dotyczące praw i obowiązków pracownika
Dokumenty dotyczące praw i obowiązków pracodawcy
Dokumenty dotyczące ergonomii
Dokumenty dotyczące środków ochrony indywidualnej
Dokumenty dotyczące warunków pracy