Błędy medyczne – odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej + płyta CD. Z uwzględnieniem RODO. Wydanie piąte.

99,00 zł

Praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej lekarza i placówki medycznej w procesie leczenia pacjentów z uwzględnieniem przepisówo przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Podpowiada, jak bezpiecznie wykonywać zawód lekarza i menedżera w kontrekście wymogów prawa, tak aby w przypadku ewentualnego procesu sądowego móc skutecznie się bronić przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pacjentów i ich rodzin.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Książka to zbiór fachowych porad dotyczących odpowiedzialności lekarza i placówki medycznej w kontekście skutecznej ochrony przed roszczeniami wskutek błędów medycznych. Omawia podstawowe prawa pacjenta, w tym prawo do informacji, tajemnicy, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej uwzględniając najnowsze regulacje RODO. Wskazuje działania, jakie ma podjąć lekarz i placówka medyczna, aby działać bezpiecznie, a także obronić się przed ewentualnym zarzutem nierespektowania tych praw i procesem sądowym lub postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych. Podpowiada, na co zwrócić uwagę, wybierając rodzaj ubezpieczenia - zarówno od odpowiedzialności cywilnej, jak i od zdarzeń medycznych. Publikacja zawiera wzory dokumentów stosowanych w codziennej w praktyce lekarskiej a także te niezbędne na wypadek postępowania o dochodzenie roszczeń za błędy medyczne na CD dołączonej do publikacji.

Więcej informacji
Nazwa produktu Błędy medyczne – odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej + płyta CD. Z uwzględnieniem RODO. Wydanie piąte.
ISBN 978-83-269-7618-6
Data wydania 10.07.2018
Symbol ZOV0009
Opis hasłowy Błędy medyczne, ochrona danych osobowych, RODO, bezpieczeństwo danych, odpowiedzialność lekarza.
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się;

  • jak pod względem prawnym bezpiecznie wykonywać zawód lekarza i menedżera placówki medycznej, tak aby w przypadku ewentualnego procesu sądowego móc skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony świadczeniobiorców;
  • jak stosować klauzulę sumienia i kiedy udzielać świadczenia bez zgody pacjenta, aby nie narazić się na późniejsze zarzuty z jego strony;
  • na co zwrócić uwagę, wybierając rodzaj polisy ubezpieczeniowej – zarówno od odpowiedzialności cywilnej, jak i od zdarzeń medycznych;
  • w jaki sposób respektować prawa pacjenta, m.in. prawo do informacji, tajemnicy, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do dokumentacji medycznej;
  • jak wyglądają wzory dokumentów stosowanych w codziennej praktyce lekarskiej, a także te w przypadku postępowania o dochodzenie roszczeń za błędy medyczne w sądzie czy przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Kadra zarządzająca placówek medycznych, lekarze prowadzący własną praktykę
Format B5
Liczba stron 148
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Agnieszka Sieńko, Dorota Kaczmarczyk

Spis treści

Wstęp.................................................................................................................. 5

1. Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza w kontekście

odpowiedzialności za błędy medyczne............................................................. 6

1.1. Karta praw pacjenta z praktycznym komentarzem....................................... 7

1.2. Karta praw lekarza z praktycznym komentarzem  10

1.2.1. Prawo wyboru metody postępowania terapeutycznego  11

1.2.2. Przywilej terapeutyczny  11

1.2.3. Prawo do nieinformowania pacjenta  13

1.2.4. Prawo do odmowy leczenia  14

1.2.5. Klauzula sumienia 15

1.2.6. Prawo udzielania świadczeń bez zgody pacjenta  16

1.2.7. Prawo do zmiany zakresu operacji  17

1.2.8. Prawo lekarza do wypoczynku.......................................................... 18

1.2.9. Prawo do ochrony dóbr osobistych.................................................. 19

2. Zasady wykonywania zawodu lekarza............................................................ 20

3. Prawa pacjenta – katalog z praktycznym komentarzem................................. 22

3.1. Prawo do świadczeń zdrowotnych.............................................................. 23

3.2. Prawo do transparentnej kolejki................................................................. 28

3.3. Prawo do świadczenia nagłego .................................................................. 33

3.4. Prawo do świadczeń w należytych warunkach........................................... 37

3.5. Prawo do informacji.................................................................................... 40

3.6. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych ....................... 44

3.7. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych............ 46

3.8. Prawo do poszanowania godności i intymności pacjenta .......................... 51

3.9. Prawo do dokumentacji medycznej............................................................ 52

3.10. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza........ 53

3.11. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego............................ 59

3.12. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej................................................... 61

3.13. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych

w depozycie................................................................................................ 62

4. Znaczenie i rodzaje błędów medycznych w przebiegu procesu leczenia........... 64

4.1. Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia roszczeń przez pacjentów.... 66

5. Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia............................................ 69

5.1. Dokumentowanie przebiegu terapii i czynności towarzyszących ............... 70

5.2. Instytucja zgody zastępczej, ingerencja sądu w terapię.............................. 72

5.3. Zasady dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej ........................ 74

5.4. Wypis pacjenta ze szpitala i karta informacyjna.......................................... 76

5.5. Udostępnianie dokumentacji medycznej.................................................... 86

5.6. Formy udostępniania dokumentacji medycznej i zasady odpłatności........ 89

5.7. Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej............... 91

5.8. Zabezpieczenie dokumentacji medycznej .................................................. 96

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.............................................. 101

6.1. Ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ....................................... 105

7. Postępowanie sądowe i pozasądowe w sprawie dochodzenia roszczeń

za błędy medyczne....................................................................................... 107

7.1. Postępowanie pozasądowe....................................................................... 107

7.2. Postępowanie przed sądem cywilnym ..................................................... 110

7.3. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania

o zdarzeniach medycznych ....................................................................... 113

Podstawa prawna................................................................................................... 117

8. Wzory dokumentów......................................................................................122

8.1. Świadoma zgoda na zabieg .......................................................................122

8.2. Zgoda na znieczulenie ...............................................................................124

8.3. Oświadczenia pacjenta ..............................................................................127

8.4. Wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na działanie medyczne..............131

8.5. Zawiadomienie sądu rodzinnego o wykonaniu zabiegu u osoby

nieprzytomnej............................................................................................132

8.6. Protokół konsylium lekarskiego dotyczący przerwania reanimacji............133

8.7. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej...................................135

8.8. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej....................................139

8.9. Zgłoszenie pozwu do ubezpieczyciela........................................................140

8.10. Odpowiedzi na pozew sądowy – przykłady................................................143

8.11. Zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu znęcania się

nad członkiem rodziny...............................................................................146