FabrykaWiedzy.com
BHP w magazynie
Promocja
-50%
BHP w magazynie

BHP w magazynie

Książka „BHP w magazynie” jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny.

Normalna cena: 99,00 zł

Cena promocyjna: 49,35 zł


brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Szczegóły

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach m.in. podczas transportu ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania materiałów różnego pochodzenia. Publikacja ta jest również źródłem gotowych rozwiązań w zakresie wyposażenia magazynów w urządzenia do składowania. Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zasad bhp. Jest to również znakomite źródło wiedzy na temat wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ta pozycja może być również świetnym materiałem pomocniczym podczas przygotowywania i prowadzenia szkoleń bhp, dla pracowników magazynów i osób nimi kierujących oraz pracodawców, którzy muszą zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach pracy.

Spis treci

Wstęp

Rozdział I

Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów

Rodzaje obiektów magazynowych

Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów zamkniętych

Warunki higienicznosanitarne

Utrzymanie stanu technicznego obiektu magazynu

 

Rozdział II

Oświetlenie i ogrzewanie magazynów 

Oświetlenie pomieszczeń magazynowych

Ogrzewanie i wentylacja w magazynie

 

Rozdział III

Wymagania dla dróg magazynowych

Wymagania dotyczące dróg

Ruch pojazdów

 

Rozdział IV

Ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie

Czynności i wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie

Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

Zestaw tablic informacyjnych i ostrzegawczych

 

Rozdział V

Wyposażenie magazynu – zasady bezpiecznego składowania

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy składowaniu w magazynie

Dobór urządzeń do składowania

Wymagania dotyczące regałów

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń do składowania

Dopuszczalne obciążenie posadzek i stropów

Nieprawidłowości występujące podczas magazynowania

Okresowe sprawdzanie stanu technicznego

 

Rozdział VI

Zasady bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych

Wymagania bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych

Wymagania techniczne dla placów składowania

Zasady składowania

Zasady bezpieczeństwa dla przykładowych materiałów składowanych na placach magazynowych

Warunki środowiska pracy w magazynach otwartych i półotwartych

 

Rozdział VII

Zasady bhp podczas transportu magazynowego

Ręczne prace transportowe

Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków

Rodzaje sprzętu pomocniczego do podnoszenia i przenoszenia ładunków

Wskazówki dla pracownika wykonującego prace transportowe

 

Rozdział VIII

Organizacja zmechanizowanych prac magazynowych

Obowiązki pracodawcy związane ze zmechanizowanymi pracami w magazynie

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Kwalifikacje i uprawnia do obsługi magazynowych środków transportu

Prace konserwacyjne przy środkach transportu magazynowego

Dokumentacja dla wózków podlegających UDT

Bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zasady transportu

Środki profilaktyczne przy zmechanizowanych pracach transportowych

 

Rozdział IX

Magazynowanie gazów technicznych

Definicje pojęć

Podstawowe informacje w zakresie magazynowania gazów technicznych

Wymagania dla magazynów gazów technicznych

Zasady i sposoby magazynowania butli

Wymagania przeciwpożarowe

Podstawowe zasady transportu gazów technicznych w butlach

Zagrożenia występujące przy magazynowaniu, transporcie butli z gazami technicznymi

Rozdział X

Magazynowanie gazów płynnych w butlach

Oznakowanie butli

Kwalifikacje obsługi

Sposoby magazynowania butli z gazem płynnym

Magazynowanie połączone z dystrybucją gazu płynnego

 

Rozdział XI

Magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych

Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych

Kwalifikacje obsługi magazynu

Sposoby magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych

Wymagania dla budynków i pomieszczeń magazynów

Wymagania dotyczące magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych

Prace transportowe w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych

Zagrożenia występujące przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

Warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych

Informacje dodatkowe

TytułBHP w magazynie
ISBN978-83-269-3598-5
Data wydania12-01-2015
SymbolUOH0023
Opis hasłowymagazyn, BHP, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, praca w magazynie, urządzenia do składowania, transport zmechanizowany, ręczne
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się jakie wymagania organizacyjne i budowlane musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn. 
  • Zorganizujesz w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami, prace w magazynie z uwzględnieniem zarówno ręcznych prac transportowych, jak i zmechanizowanych. 
  • Sprawdzisz, jakie są wymagania wobec magazynów, w których składowane są butle z gazem, niebezpieczne substancje chemiczne czy gazy techniczne. 
  • Poznasz zasady składowania na placach magazynowych i w magazynach półotrartych oraz otwartych. 
  • Z pomocą tej publikacji dobierzesz urządzenia do składowania oraz przypomnisz sobie zadady bezpiecznej ich eksploatacji. 
  • Ta pozycja zawiera również wskazówki, jak zorganizować ruch po drogach wewnętrznych magazynu. 
Grupa docelowapracodawcy, pracownicy służby bhp, kierownicy magazynów
FormatB5
Liczba stron150
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorLesław Zieliński
KategoriaInne

Normalna cena: 99,00 zł

Cena promocyjna: 49,35 zł


brutto

Reklama
pixel