FabrykaWiedzy.com
BHP w magazynie
Zapowiedź
BHP w magazynie

BHP w magazynie

Książka „BHP w magazynie” jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. To wademekum najważniejszych informacji z zakresu bhp przy organizowaniu oraz porwadzeniu magazynu i prac magazynowych. 

99,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach, m.in. podczas transportu ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania materiałów rożnego pochodzenia. Publikacja ta jest również źródłem gotowych rozwiązań w zakresie wyposażenia magazynów w urządzenia do składowania. Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zasad bhp. Jest to również znakomite źródło wiedzy na temat wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ta pozycja może być również świetnym materiałem pomocniczym podczas przygotowywania i prowadzenia szkoleń bhp, dla pracowników magazynów i osób nimi kierujących oraz pracodawców, którzy muszą zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach pracy.   

Wydanie uwzględnia już przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 47), które wchodzi w życie 10 sierpnia 2018 r.  

Spis treci

Wstęp  ..............................................................................................................................7

Rozdział I. Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów  ....................9

Rodzaje obiektów magazynowych ...............................................................................9

Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów zamkniętych  ...........................10

Warunki higienicznosanitarne ...................................................................................17

Utrzymanie stanu technicznego obiektu magazynu ................................................22

Rozdział II Oświetlenie i ogrzewanie magazynów  ...........................................................24

Oświetlenie pomieszczeń magazynowych ................................................................24

Ogrzewanie i wentylacja w magazynie ......................................................................27

Rozdział III Wymagania dla dróg magazynowych  ............................................................30

Wymagania dotyczące dróg  .......................................................................................30

Ruch pojazdów .............................................................................................................36

Rozdział IV Ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego ................................................38

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie  ............................................................38

Czynności i wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie  .........41

Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych  ..........................................................44

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  ........................45

 Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego  .........................................49

Zestaw tablic informacyjnych i ostrzegawczych ......................................................51

Obowiązki podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej .........53

Rozdział V Wyposażenie magazynu – zasady bezpiecznego składowania  .......................57

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy składowaniu  w magazynie..................57

Dobór urządzeń do składowania ...............................................................................59

Wymagania dotyczące regałów ...................................................................................61

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń do składowania  ...................................64

Dopuszczalne obciążenie posadzek i stropów ..........................................................66 Nieprawidłowości występujące podczas magazynowania ......................................66

Okresowe sprawdzanie stanu technicznego ..............................................................67

Rozdział VI Zasady bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych ................71 Wymagania bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych ..............71

Wymagania techniczne dla placów składowania  ....................................................72

Zasady składowania .....................................................................................................73

Zasady bezpieczeństwa dla przykładowych materiałów  składowanych na placach magazynowych  .76

Warunki środowiska pracy w magazynach otwartych  i półotwartych ........................................81

Rozdział VII Zasady bhp podczas transportu magazynowego .............................................82

Ręczne prace transportowe .........................................................................................82

Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków ..............86

Rodzaje sprzętu pomocniczego do podnoszenia i przenoszenia ładunków .........91

Wskazówki dla pracownika wykonującego prace transportowe ...........................95

Rozdział VIII Organizacja zmechanizowanych prac magazynowych ...................................96

Obowiązki pracodawcy związane ze zmechanizowanymi pracami w magazynie...........96

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym .................................................................98

Kwalifikacje i uprawnienia do obsługi magazynowych środków transportu ..........100

Prace konserwacyjne przy środkach transportu magazynowego ........................104

Dokumentacja dla wózków podlegających UDT ...................................................105

Bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym ....................106

Zasady transportu zmechanizowanego ...................................................................111

Środki profilaktyczne przy zmechanizowanych pracach transportowych ..........115

Rozdział IX Magazynowanie gazów technicznych ............................................................116

Definicje pojęć ............................................................................................................116

Podstawowe informacje w zakresie magazynowania gazów technicznych ........117

Wymagania dla magazynów gazów technicznych .................................................118

Zasady i sposoby magazynowania butli ..................................................................120

Wymagania przeciwpożarowe ..................................................................................123

Podstawowe zasady transportu gazów technicznych w butlach...........................124

Zagrożenia występujące przy magazynowaniu, transporcie butli z gazami technicznymi........125

Rozdział X Magazynowanie gazów płynnych w butlach  ................................................127

 Oznakowanie butli gazów płynnych ........................................................................127

Kwalifikacje dla obsługi magazynów gazów płynnych ..........................................128

Sposoby magazynowania butli z gazem płynnym ..................................................129

Magazynowanie połączone z dystrybucją gazu płynnego ....................................131

 

Rozdział XI Magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych .......................133

 Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ......................................134

 Kwalifikacje obsługi magazynu z chemikaliami  ....................................................136

Sposoby magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ................137

Wymagania dla budynków i pomieszczeń magazynów ........................................137

Wymagania dotyczące magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych................142

Prace transportowe w magazynie chemicznych materiałów  niebezpiecznych........................145

Zagrożenia występujące przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych.......146

Warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych..................147

 

Wykaz aktów prawnych  ................................................................................154

Polskie Normy  ..............................................................................................157

Informacje dodatkowe

TytułBHP w magazynie
ISBN978-83-269-7632-2
Data wydania27-06-2018
SymbolUOH0042
Opis hasłowymagazyn, BHP, składowanie, transpoert wewnątrzzakładowy, praca w magazynie, urządzenia do składowania, transport zmechanizowany, ręczne przemieszczanie przedmiotów, magazyny półotwarte, magazyny otwarte
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce: 

  • dowiesz się jakie wymagania organizacyjne i budowlane musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn,
  • zorganizujesz w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami, prace w magazynie z uwzględnieniem m.in. ręcznych prac transportowych jak i zmachanizowanych,
  • sprawdzisz, jakie są wymagania wobec magazynów, w których składowane są butle z gazem, niebezpiecznye substancje chemiczne czy gazy techniczne,
  • poznasz zasady składowania na palcach magazynowych i w magazynach półotrartych oraz otwartych,
  • z pomocą tej publikacji dobierzesz urządzenia do składowania oraz przypomnisz sobie zadady bezpiecznej ich eksploaracji,
  • ta pozycja zawiera również wskazówki, jak zosrganicować ruch po drogach wewnętrznych magazynu. 
Grupa docelowapracodawcy, pracownicy służby bhp, kierownicy magazynów
FormatB5
Liczba stron166
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorLesław Zieliński
KategoriaKsiążki
99,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel