Bezpieczeństwo

Dane osobowe

Administratorem danych podanych przez Państwa w ramach rejestracji i składania zamówienia, jest Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 03-918 przy ul. Łotewskiej 9A.

Dane przetwarzane są w celu:

  • realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu oraz umów zawartych za jego pośrednictwem,
  • wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych
  • oraz celach, na które użytkownik wyrazi zgodę.

Mają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Państwa zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Dane chronione są przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m .in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpieczych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.  W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW. Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę GeoTrust.

Płatności elektroniczne

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez system PayU S.A., która decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 czerwca 2007 roku uzyskała status Agenta Rozliczeniowego. W tym celu spełniła szereg wymogów, które szczegółowo określa Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).

Umowy zawierane przez sklepy lub serwisy internetowe z Agentem Rozliczeniowym dają gwarancję jasnych procedur rozliczeniowych i zapewniają bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Przesyłanie informacji

Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z systemem PayU.pl odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.