Akta osobowe 2020 – prowadzenie, przechowywanie, zmiany

Cena promocyjna 40,37 zł Regular Price 59,90 zł

2019 rok przyniósł duże zmiany, jeśli chodzi o akta osobowe. Są duże zmiany, jeśli chodzi o okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pojawiła się możliwość przejścia na e-akta, jest też kilka zmian w papierowej dokumentacji pracowniczej. Duże zmiany objęły też ewidencjonowanie czasu pracy. I wreszcie: doszedł nowy obowiązek informacyjny.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Mamy przede wszystkim nowe okresy przechowywania dokumentacji (i nowe dylematy – np. czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe i stare okresy przechowywania), doszedł też nowy obowiązek informacyjny.

Jest także kilka zmian w dokumentach przechowywanych w poszczególnych częściach akt. Mamy nową możliwość numerowania dokumentów w aktach.

I przede wszystkim – mamy duże zmiany w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. Po pierwsze, dokumentacja ewidencyjna musi być oddzielna dla każdego pracownika. Po drugie – w ewidencji wskazujemy dodatkowe dane (np. godzinę rozpoczynania i kończenia pracy). Można też przejść na elektroniczne akta osobowe. Jak w praktyce zastosować nowe przepisy?

Więcej informacji
Product Name Akta osobowe 2020 – prowadzenie, przechowywanie, zmiany
ISBN 978-83-269-8776-2
Data wydania 2 gru 2019
Symbol UOB0282
Opis hasłowy Akta osobowe, 2020, dokumentacja pracownicza, elektroniczne akta osobowe, przechowywanie akt, zmiany 2019, ewidencja czasu pracy
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, co zmieniło się w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych w 2019 roku;
  • sprawdzisz, jak przejść na elektroniczne akta osobowe;
  • poznasz obecne zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Format A5
Liczba stron 76
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor Katarzyna Wrońska-Zblewska, Monika Frączek

Nowe okresy przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.
Jakie zasady obowiązywały przed 1 stycznia 2019 r.?
Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r?
Którym pracownikom można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, a którym nie?
Spór sądowy a okres przechowywania dokumentacji
Upływa okres przechowywania dokumentacji – co z nią robimy?
Zawieramy kolejną umowę z tym samym pracownikiem – jaki jest termin przechowywania akt?
Można skopiować dokumenty do drugich akt, choć nie trzeba
Wspólne świadectwo – czy kopiować do poprzednich akt?
Ostatecznie decyduje pracodawca
A jeśli nie damy nowej umowy, lecz przedłużymy starą?
Jak w takim przypadku informować o okresie przechowywania?

Elektroniczne akta osobowe od 2019 roku
Co się zmieni w zakresie e-akt od początku 2019 roku?
W jaki sposób przechodzimy z akt papierowych na elektroniczne (jak je digitalizujemy)?
Wymagana będzie odpowiednia numeracja e-dokumentów i spis treści
Trzeba dodać tzw. metadane
Elektroniczne akta należy odpowiednio zabezpieczyć
Trzeba powiadomić pracowników (byłych pracowników) o możliwości odbioru
Po przejściu na e-akta nieodebraną dokumentację można zniszczyć
Można będzie wrócić do formy papierowej
Odbiór formy elektronicznej – co należy przez to rozumieć?
Dokumentacja elektroniczna równoważna papierowej
Pracownik prosi o kopię z e-akt – jak mu ją wydać?
Akta częściowo papierowe, częściowo elektroniczne są raczej wykluczone
Niektóre inne dokumenty – obok akt osobowych – też mogą być elektroniczne
Inspekcja pracy będzie mogła skontrolować także elektroniczne akta

Zasady prowadzenia akt osobowych – według nowego rozporządzenia
Co przechowujemy w poszczególnych częściach akt od 2019 roku (zgodnie z nowym rozporządzeniem)?
Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt i poza nimi – po 1 stycznia 2019 r.
Czy ochrona danych pozwala przechowywać dokumenty niewymienione w rozporządzeniu (a jeśli tak – to na jakiej podstawie)?
Spis treści – zgodny z rozporządzeniem i łatwy do wymiany
Zaświadczenia lekarskie z poprzedniej firmy czasem umieszcza się w aktach
Czy przechowujemy w aktach CV i list motywacyjny?
8 zasad prowadzenia teczek osobowych
Po otrzymaniu nowego dokumentu powinniśmy wykonać 4 kroki
Za prowadzenie akt osobowych odpowiada pracodawca – także gdy oddał kadry „na zewnątrz”
Musi być upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Za nieprowadzenie akt grozi grzywna

Ewidencjonowanie czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.
Jakie informacje powinna zawierać ewidencja?
Jakie jeszcze dokumenty umieszcza się w dokumentacji ewidencyjnej?
Ewidencjonowanie czasu pracy w delegacji i innych kwestii
Prowadzenie ewidencji
Uproszczona ewidencja czasu pracy
Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy
Prywatne wyjścia pracowników
Potwierdzanie obecności i pozyskiwanie danych do ewidencji
Kto prowadzi ewidencję?
Przechowywanie ewidencji

Informacja o okresie przechowywania akt – wzór