Akta osobowe 2018 – jak uniknąć błędów + GRATIS kijek do selfie

  • Promocja
69,00 zł

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowych.

+ GRATIS kijek do selfie

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Wielkość firmy ani jej branża nie mają znaczenia. Czy w teczce personalnej pracownika na pewno są wszystkie wymagane dokumenty i czy są przechowywane we właściwej części akt osobowych? Które dokumenty mogą być przechowywane w oryginale, a które tylko jako kopia? Których dokumentów w ogóle nie wolno trzymać w aktach, a które można tam umieścić, choć nie ma takiego obowiązku? Ta publikacja rozwieje takie i podobne wątpliwości.

+ GRATIS kijek do selfie

Więcej informacji
Nazwa produktu Akta osobowe 2018 – jak uniknąć błędów + GRATIS kijek do selfie
ISBN 978-83-269-6966-9
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0037
Opis hasłowy akta osobowe, teczki pracownicze, dokumenty pracownicze, dane personalne, dokumentacja pracownicza, dokumentowanie zatrudnienia, przechowywanie dokumentów w aktach osobowych, błędy w aktach pracowniczych, prowadzenie akt osobowych pracowników
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się:

1. jak prawidłowo prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację pracowniczą, by uniknąć najczęściej popełnianych błędów i popełnienia wykroczenia, za które grozi grzywna

2. do której części akt osobowych wpiąć dany dokument

3. jak najlepiej poradzić sobie z wpinaniem kolejnych, nowych dokumentów do akt

4. których dokumentów nie wolno wpinać do akt pracowniczych, a które można tam wpiąć, choć nie ma takiego wymogu

5. odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjaliści ds. kadr i płac; pracodawcy; właściciele
Format B5
Liczba stron 76
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa, m.in.: Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Katarzyna Pietruszyńska, Katarzyna Tryniszewska, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno

Rozdział 1. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji pracowniczej

Zasady ogólne
Nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej w określonych miejscach, np. w szafach pancernych
Równoległe zatrudnienie u jednego pracodawcy a akta osobowe
Można wykorzystać starą teczkę akt osobowych przy ponownym zatrudnieniu pracownika
Podwójne prowadzenie akt osobowych, gdy oddziały firmy funkcjonują w innej miejscowości niż jednostka macierzysta
Porządkowanie dokumentów
Można dokonać ponownej numeracji akt i można stosować numerację liczbowo-literową
Można zmienić numerację poszczególnych dokumentów, ale nie powinno się „korektorować” dokumentów
Wpinanie do akt osobowych dokumentów doniesionych przez pracownika później
Przekazywanie i udostępnianie dokumentów
Pracodawca przejmujący pracowników otrzymuje cała dokumentację pracowniczą
Wydanie byłemu pracownikowi kopii dokumentów z jego akt osobowych
Odmowa wydania kopii dokumentu z akt osobowych nie zawsze jest celowa
Pełnomocnictwo dla członka rodziny od byłego pracownika w celu dostępu do dokumentacji pracowniczej
Żądanie byłego pracownika usunięcia jego danych osobowych oraz zniszczenia akt osobowych
Oryginał czy kopia
Oryginały zaświadczeń o odbytych kursach należy przekazać pracownikowi
Zaświadczenie o odbytym kursie pierwszej pomocy – kopia w aktach osobowych
Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów złożonych do akt osobowych pracownika

Rozdział 2. Zakres i miejsce dokumentów przechowywanych w aktach osobowych

Zasady ogólne
Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych pracowników
Dane personalne
Kwestionariusze osobowe kandydatów i pracowników
Aktualizacja danych osobowych pracownika zawartych w starym kwestionariuszu osobowym
Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika a nowe kwestionariusze osobowe
Ksero dowodu osobistego pracownika
Zdjęcia pracownika
Dokumentowanie zmiany nazwiska
Badania lekarskie
Skierowanie na badania lekarskie
Wstępne orzeczenie lekarskie wydane po nawiązaniu stosunku pracy
Zaświadczenie o badaniach okresowych
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży
Niekaralność
Zaświadczenie o niekaralności
Służba wojskowa
Kopia książeczki wojskowej
Kwalifikacje zawodowe
Dyplomy ukończonych studiów i certyfikaty szkoleń dostarczone w trakcie zatrudnienia
Zaświadczenia ze szkoleń 1-dniowych odbywanych przez pracownika kilkanaście razy w roku
Urlopy i zwolnienia od pracy
Dokumentowanie urlopów, zwolnień od pracy oraz dni wolnych za pracę w soboty i niedziele
Wynagrodzenie za pracę
Informacje o zajęciach komorniczych, roczne karty wynagrodzeń i PIT-11
Dokumentacja związana z przyznaniem nagrody z „funduszu prezesa”
Pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę po uchyleniu zajęcia komorniczego
Decyzja o przyznaniu emerytury i legitymacja emeryta
Rozwiązanie umowy
Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę
Świadectwo pracy za umowę na okres próbny
Świadectwa pracy za umowy terminowe
Wniosek pracownika o wycofanie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę
Korespondencja z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy
Tabele
27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych
Nie wszystkie dokumenty przechowuje się w aktach osobowych