FabrykaWiedzy.com
Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy (E-book)
Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy

Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy (E-book)

Koniec 2013 r. i początek 2014 r. przyniosą wiele zmian w zakresie podatku akcyzowego. Już 1 listopada opodatkowany będzie gaz, który do końca października 2013 r. jest z tego podatku zwolniony. Z kolei 1 stycznia 2014 r. nie obędzie się bez kolejnych zmian np. w zakresie opodatkowania papierosów. Aby być ze wszystkimi zmianami na bieżąco Oficyna Prawa Polskiego przygotowała kompendium wiedzy z zakresu Akcyzy.

104,50 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Eksperci z kancelarii Parulski i Wspólnicy specjalnie dla nas przygotują opis zmian w akcyzie, jakie zajdą pod koniec 2013 i 2014 r. Opiszą, co będzie nowego, a także wskażą na skutki tych nowości w praktyce. Dodatkowo w publikacji znajdzie się ujednolicony tekst ustawy o podatku akcyzowych oraz wszystkie niezbędne w tej tematyce rozporządzenia wykonawcze. Będzie to kompleksowe opracowanie tematyki Akcyzy.

Spis treci

1.Komentarze ekspertów 
2.Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626) (zmiany: Dz.U. z 2011 r. nr 120, poz. 690, nr 171, poz. 1016, nr 205, poz. 1208, nr 232, poz. 1378 i nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342, poz. 1456; Dz.U. z 2013 r. poz. 939, poz. 1231; poz. 1645) 
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 212) (zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 1580) 
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1109) 
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108)
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 158, poz. 1065)
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz.U. nr 32, poz. 243) (zmiany: Dz.U. z 2010 r. nr 157, poz. 1057) 
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz.U. nr 32, poz. 231) (zmiany: Dz.U. z 2010 r. nr 235, poz. 1545; Dz.U. z 2012 r. poz. 1525; Dz.U. z 2013 r. poz. 225) 
9.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 166) (zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 1086) 
10.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1087) 
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. nr 160, poz. 1076) 
12.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz.U. nr 157, poz. 1059) 
13.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz.U. nr 158, poz. 1063) 
14.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. nr 159, poz. 1071) (zmiany: Dz.U. z 2012 r. poz. 1524) 
15.Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać
dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz.U. nr 32, poz. 232) 
16.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 156, poz. 1048) 
17.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. nr 157, poz. 1054) 
18.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r. poz. 56) (zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 1167) 
19.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. nr 157, poz. 1055) (zmiany: Dz.U. z 2012 r. poz. 1074) 
20.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 157, poz. 1053) 
21.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 158, poz. 1062) (zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 226) 
22.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1276)
23.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. nr 229, poz. 1501) 
24.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 241, poz. 1617) 
25.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1522) 
26.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz.U. nr 158, poz. 1064) 
27.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz.U. nr 32, poz. 224) 
28.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. nr 257, poz. 1734)
29.Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 962) 
30.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1278) 
31.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 332) 
32.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz.U. nr 32, poz. 221) 
33.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 417) 
34.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 86, poz. 555),
(zmiany: Dz.U. z 2010 r. nr 157, poz. 1058, nr 249, poz. 1666; Dz.U. z 2012 r. poz. 587; Dz.U. z 2013 r. poz. 725)

Informacje dodatkowe

TytułAkcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy (E-book)
Symbol3OM0023
ISBN978-83-269-2719-5
Data wydania14-01-2014
Opis hasłowyAkcyza 2014
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się, co zmieniło się w przepisach o akcyzie,
  • przeczytasz o skutkach, jakie nowości w prawie mogą mieć dla Twojej firmy,
  • zdobędziesz praktyczny poradnik i zbiór przepisów w jednym miejscu,
  • uzyskasz świetne narzędzie do codziennej pracy.
Grupa docelowaksięgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi
FormatA4
Liczba stron248
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaGrzegorz Cherbetko
Autoreksperci kancelarii Parulski i Wspólnicy
KategoriaKsięgowość
104,50 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel