35 najlepszych narzędzi i makr

Cena promocyjna 19,95 zł Regular Price 79,00 zł

Książka z kolekcji PRAKTYCZNY EXCEL: „35 najlepszych narzędzi i makr”, przybliża 35 najbardziej przydatnych, w codziennym użyciu makr, które pozwolą przyspieszyć oraz ułatwić wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Makra to narzędzia automatyzujące codzienną prace w Excelu! Excel oferuje wprawdzie wiele niezwykle przydatnych funkcji, jednak bardziej zaawansowani użytkownicy programu napotykają  na  problemy, których nie da się rozwiązać przy użyciu domyślnie wbudowanych narzędzi. W tej sytuacji warto sięgnąć do makr. Książka z kolekcji PRAKTYCZNY EXCEL: „35 najlepszych narzędzi i makr”, przybliża 35 makr, które pozwolą przyspieszyć oraz ułatwić wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych. Są to m.in. następujące narzędzia:

 • Informacje dodawane automatycznie do nazwy
 • Kopiowanie formuł w dowolnym kierunku
 • Graficzny harmonogram zadań generowany w kilka sekund
 • Zmiana niepoprawnego układu danych w tabeli
 • Dane automatycznie układane w kolejności chronologicznej
 • Monitorowanie dostępu do roboczego skoroszytu
 • Generowanie i zarządzanie raportami przestawnymi
 • Autorejestrowanie zmian w komórkach  wynikowych
 • Raport z zawartości dokumentów tekstowych
 • Dynamiczne grupowanie arkuszy
 • Przeszukiwanie dokumentów  tekstowych
 • Odwrócone zaznaczenie w Excelu
 • Przeglądarka zawartości folderów
 • Hurtowa konsolidacja danych
 • Automatyczne nadanie indywidualnych nazw arkuszom
 • Czyszczenie tabeli z niepotrzebnych pustych wierszy
 • Nazwy arkuszy w kolejności alfabetycznej
 • Automatyczne przeniesienie arkuszy do oddzielnych skoroszyt
 • Hurtowe ukrycie nieużywanych wierszy lub kolumn
 • Sortowanie wszystkich kolumn jednocześnie Wyodrębnianie z komórki tylko wartości liczbowych
 • Hurtowa poprawa wielkości liter
 • Osobny wydruk stron parzystych i nieparzystych
 • Autoprzewijanie arkusza na koniec tabeli
 • Usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów
 • Suma kwot wprowadzonych do komórek  razem z tekstem Wybrany arkusz uaktywniany po otwarciu skoroszytu
 • Wygodne przenoszenie wierszy do innego arkusza
Więcej informacji
Nazwa produktu 35 najlepszych narzędzi i makr
ISBN 978-83-269-1007-4
Data wydania 1 lis 2011
Symbol UOR0002
Opis hasłowy Narzędzia, które przyspieszą oraz ułatwią wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych
Korzyści dla Ciebie

Rozwiązywanie problemów,których nie da się rozwiązać przy użyciu domyślnie wbudowanych narzędzi

Grupa docelowa Użytkownicy MS Excel do wersji 2007 włącznie
Format B5
Liczba stron 284
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Piotr Dynia, Bartłomiej Dzik, Tadeusz Jankowski, Robert Kowalski, Robert Kuźma, Marcin Malinowski, Paweł Marczuk, Teresa Szypułka.
 • Rozwiązanie 1. Czytelniejsze różnice pomiędzy kolumnami na wykresie
 • Rozwiązanie 2. Błyskawiczne dodawanie danych do wykresu
 • Rozwiązanie 3. Dynamiczny wykres na podstawie konspektu
 • Rozwiązanie 4. Wielocyfrowe liczby na osi wykresu
 • Rozwiązanie 5. Etykiety na wykresie bardziej czytelne
 • Rozwiązanie 6. Szybki sposób wyróżnienia istotnej wartości na wykresie
 • Rozwiązanie 7. Margines błędu obliczeń zaznaczony na wykresie
 • Rozwiązanie 8. Czytelny wykres struktury danych
 • Rozwiązanie 9. Przedziały wartości prezentowane w tle wykresu
 • Rozwiązanie 10. Tytuł wykresu pobierany z komórki
 • Rozwiązanie 11. Liczbowe etykiety na osi wykresu
 • Rozwiązanie 12. Umieszczanie linii trendu na wykresie
 • Rozwiązanie 13. Czytelna prezentacja stopnia realizacji planu
 • Rozwiązanie 14. Optymalny układ wykresu punktowego
 • Rozwiązanie 15. Przejścia tonalne kolorów na wykresach
 • Rozwiązanie 16. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda
 • Rozwiązanie 17. Graficzna prezentacja danych w kształcie półkola
 • Rozwiązanie 18. Czytelna prezentacja porównawcza na wykresie giełdowym
 • Rozwiązanie 19. Wykres kolumnowy z liniami odniesienia
 • Rozwiązanie 20. Dostosowanie kolejności danych na wykresie kilkoma kliknięciami
 • Rozwiązanie 21. Oznaczenie na wykresie skrajnych wartości
 • Rozwiązanie 22. Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie
 • Rozwiązanie 23. Daty dni roboczych na osi wykresu
 • Rozwiązanie 24. Wykres przedziałów czasowych
 • Rozwiązanie 25. Modyfikacja wykresu za pomocą filtrowania
 • Rozwiązanie 26. Wykresy odłączone od danych źródłowych
 • Rozwiązanie 27. Przerwany wykres liniowy
 • Rozwiązanie 28. Tworzenie wykresu bez danych źródłowych w arkuszu
 • Rozwiązanie 29. Autokształty jako serie danych
 • Rozwiązanie 30. Oś pionowa oddzielająca podsumowanie na wykresie
 • Rozwiązanie 31. Wykres w kształcie wodospadu
 • Rozwiązanie 32. Wykres z zaakcentowanymi wahaniami
 • Rozwiązanie 33. Wykres w kształcie tarczy zegara
 • Rozwiązanie 34. Wykres w kształcie promienia
 • Rozwiązanie 35. Zaawansowany wykres powierzchniowy