35 najlepszych narzędzi i makr

Cena promocyjna 19,95 zł Regular Price 79,00 zł

Książka z kolekcji PRAKTYCZNY EXCEL: „35 najlepszych narzędzi i makr”, przybliża 35 najbardziej przydatnych, w codziennym użyciu makr, które pozwolą przyspieszyć oraz ułatwić wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Makra to narzędzia automatyzujące codzienną prace w Excelu! Excel oferuje wprawdzie wiele niezwykle przydatnych funkcji, jednak bardziej zaawansowani użytkownicy programu napotykają  na  problemy, których nie da się rozwiązać przy użyciu domyślnie wbudowanych narzędzi. W tej sytuacji warto sięgnąć do makr. Książka z kolekcji PRAKTYCZNY EXCEL: „35 najlepszych narzędzi i makr”, przybliża 35 makr, które pozwolą przyspieszyć oraz ułatwić wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych. Są to m.in. następujące narzędzia:

 • Informacje dodawane automatycznie do nazwy
 • Kopiowanie formuł w dowolnym kierunku
 • Graficzny harmonogram zadań generowany w kilka sekund
 • Zmiana niepoprawnego układu danych w tabeli
 • Dane automatycznie układane w kolejności chronologicznej
 • Monitorowanie dostępu do roboczego skoroszytu
 • Generowanie i zarządzanie raportami przestawnymi
 • Autorejestrowanie zmian w komórkach  wynikowych
 • Raport z zawartości dokumentów tekstowych
 • Dynamiczne grupowanie arkuszy
 • Przeszukiwanie dokumentów  tekstowych
 • Odwrócone zaznaczenie w Excelu
 • Przeglądarka zawartości folderów
 • Hurtowa konsolidacja danych
 • Automatyczne nadanie indywidualnych nazw arkuszom
 • Czyszczenie tabeli z niepotrzebnych pustych wierszy
 • Nazwy arkuszy w kolejności alfabetycznej
 • Automatyczne przeniesienie arkuszy do oddzielnych skoroszyt
 • Hurtowe ukrycie nieużywanych wierszy lub kolumn
 • Sortowanie wszystkich kolumn jednocześnie Wyodrębnianie z komórki tylko wartości liczbowych
 • Hurtowa poprawa wielkości liter
 • Osobny wydruk stron parzystych i nieparzystych
 • Autoprzewijanie arkusza na koniec tabeli
 • Usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów
 • Suma kwot wprowadzonych do komórek  razem z tekstem Wybrany arkusz uaktywniany po otwarciu skoroszytu
 • Wygodne przenoszenie wierszy do innego arkusza
Więcej informacji
Nazwa produktu 35 najlepszych narzędzi i makr
ISBN 978-83-269-1007-4
Data wydania 01.11.2011
Symbol UOR0002
Opis hasłowy Narzędzia, które przyspieszą oraz ułatwią wykonywanie zadań i zaawansowanych operacji na danych
Korzyści dla Ciebie

Rozwiązywanie problemów,których nie da się rozwiązać przy użyciu domyślnie wbudowanych narzędzi

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Użytkownicy MS Excel do wersji 2007 włącznie
Format B5
Liczba stron 284
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Piotr Dynia, Bartłomiej Dzik, Tadeusz Jankowski, Robert Kowalski, Robert Kuźma, Marcin Malinowski, Paweł Marczuk, Teresa Szypułka.
 • Rozwiązanie 1. Czytelniejsze różnice pomiędzy kolumnami na wykresie
 • Rozwiązanie 2. Błyskawiczne dodawanie danych do wykresu
 • Rozwiązanie 3. Dynamiczny wykres na podstawie konspektu
 • Rozwiązanie 4. Wielocyfrowe liczby na osi wykresu
 • Rozwiązanie 5. Etykiety na wykresie bardziej czytelne
 • Rozwiązanie 6. Szybki sposób wyróżnienia istotnej wartości na wykresie
 • Rozwiązanie 7. Margines błędu obliczeń zaznaczony na wykresie
 • Rozwiązanie 8. Czytelny wykres struktury danych
 • Rozwiązanie 9. Przedziały wartości prezentowane w tle wykresu
 • Rozwiązanie 10. Tytuł wykresu pobierany z komórki
 • Rozwiązanie 11. Liczbowe etykiety na osi wykresu
 • Rozwiązanie 12. Umieszczanie linii trendu na wykresie
 • Rozwiązanie 13. Czytelna prezentacja stopnia realizacji planu
 • Rozwiązanie 14. Optymalny układ wykresu punktowego
 • Rozwiązanie 15. Przejścia tonalne kolorów na wykresach
 • Rozwiązanie 16. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda
 • Rozwiązanie 17. Graficzna prezentacja danych w kształcie półkola
 • Rozwiązanie 18. Czytelna prezentacja porównawcza na wykresie giełdowym
 • Rozwiązanie 19. Wykres kolumnowy z liniami odniesienia
 • Rozwiązanie 20. Dostosowanie kolejności danych na wykresie kilkoma kliknięciami
 • Rozwiązanie 21. Oznaczenie na wykresie skrajnych wartości
 • Rozwiązanie 22. Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie
 • Rozwiązanie 23. Daty dni roboczych na osi wykresu
 • Rozwiązanie 24. Wykres przedziałów czasowych
 • Rozwiązanie 25. Modyfikacja wykresu za pomocą filtrowania
 • Rozwiązanie 26. Wykresy odłączone od danych źródłowych
 • Rozwiązanie 27. Przerwany wykres liniowy
 • Rozwiązanie 28. Tworzenie wykresu bez danych źródłowych w arkuszu
 • Rozwiązanie 29. Autokształty jako serie danych
 • Rozwiązanie 30. Oś pionowa oddzielająca podsumowanie na wykresie
 • Rozwiązanie 31. Wykres w kształcie wodospadu
 • Rozwiązanie 32. Wykres z zaakcentowanymi wahaniami
 • Rozwiązanie 33. Wykres w kształcie tarczy zegara
 • Rozwiązanie 34. Wykres w kształcie promienia
 • Rozwiązanie 35. Zaawansowany wykres powierzchniowy