FabrykaWiedzy.com
Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego. (E-book)
Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego. (E-book)

Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe za 2013 rok. Przedstawiciele służb finansowych muszą zwrócić szczególną uwagę na kwestię odpisów z tytułu utraty trwałej wartości aktywów

 

103,32 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami.

Chcesz sprawnie i bezbłędnie zamknąć rok? Boisz się, że zapomnisz o którymś z etapów rozliczania ksiąg za 2013 rok? Zachęcamy do zapoznania się z publikacją….

Dzięki niej dowiesz się m.in.:

• Jak sporządzić harmonogram zatwierdzenia rocznych sprawozdań jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

• W jaki sposób rozliczyć stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, • Na co zwrócić szczególną uwagę uzgadniając zapisy i salda ewidencji analitycznej i syntetycznej.

Spis treci

Od autora 
 
Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego 
1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki 
1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych 
 
Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki
2.1. Istota i cele inwentaryzacji 
2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji 
2.3. Formy i metody inwentaryzacji 
2.4. Etapy inwentaryzacji  
2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych 
2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy  
2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji
 
Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy 
3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego 
3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego 
3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego 
3.4. Dotacje i ich rozliczenie  
3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego 
 
Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia 
4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki  
4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej  
4.3. Uzgadnianie zapisów i sald ewidencji analitycznej i syntetycznej 
 
Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku 
5.1. Sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów 
5.2. Sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków 
5.3. Sprawozdania w zakresie zadań zleconych  
5.4. Pozostałe sprawozdania budżetowe 
5.5. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
5.6. Zakres informacyjny sprawozdania kwartalnego Rb-Z 
 
Rozdział VI. Sprawozdawczość finansowa na koniec roku 
6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego 
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 
6.5. Łączne sprawozdania finansowe
6.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 
 
Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu
7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty 
7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego  
Notatki 

Informacje dodatkowe

TytułZamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego. (E-book)
Symbol3OJ0017
ISBN978-83-269-2674-7
Data wydania21-11-2013
Opis hasłowyzamknięcie roku 2013, zamknięcie 2013 roku w jednostkach budżetowych, zamkniecie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej, zamknięcie ksiąg rachunkowych w zakładach budżetowych, zamknięcie roku 2013 w zakładach budżetowych, inwntaryzacja 2013 w jednostkach
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jak poprawnie wycenić i zaksięgowąć składniki aktywów i pasywów jednostki budzetowej lub zakładu budżetowego

  • przeczytasz o zasadach rozliczania wydatków niewygasających z końcem roku
  • zdobędziesz wiedzę na temat zasad sporządzania bilansu oraz pozostałych składników sprawozdania fiansowego jednostek sektora finansów publicznych
  • zyskasz pewność, że wszystkie czyyności prowadzące do zamknięcia roku 2013 przeprowadzasz zgodnie z obowiązującym prawem bilansowym
Grupa docelowaksięgowi rozliczający jednsotki sektora finansów publicznych
FormatA4
Liczba stron260
WydawnictwoWiedza i Praktyka
AutorIzabela Świderek
KategoriaRachunkowość budżetowa
103,32 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel