FabrykaWiedzy.com
Rachunkowość jednostek oświatowych 2015 (E-book)
Rachunkowość jednostek oświatowych 2015

Rachunkowość jednostek oświatowych 2015 (E-book)

Publikacja jest przeznaczona dla osób rozliczających jednostki oświatowe. Zawiera praktyczne wskazówki i schematy księgowań oraz przykłady.

129,15 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Książka zawiera informacje niezbędne w pracy osób na co dzień zajmujących się sprawami finansowymi w placówkach oświatowych. Czytelnik znajdzie w niej opisane zasady ewidencji operacji typowych dla instytucji objętych przepisami ustawy o systemie oświaty. Z publikacji dowiesz się m.in. jak prawidłowo przeprwadzić inwentaryzację. Przeczytasz o zasadach wydatkowania środków jednostki budżetowej i sposobie ich ewidencji.

Spis treci

Wstęp

Rozdział I. Ogólne uwarunkowania rachunkowości jednostek oświatowych

1.1. Istota i funkcje rachunkowości jednostek oświatowych

1.2. Podstawy prawne rachunkowości jednostek oświatowych

1.3. Polityka rachunkowości jako wewnętrzne regulacje rachunkowości

jednostki

1.4. Klasyfikacja budżetowa jako system grupowania wielkości ekonomicznych

jednostki oświatowej

1.5. Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki

Rozdział II. Majątek trwały jednostki oświatowej

2.1. Środki trwałe

2.2. Pozostałe składniki majątku jednostki oświatowej

2.3. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostki

2.4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) składników

majątku jednostki

2.5. Inwestycje w ewidencji jednostki oświatowej

Rozdział III. Środki pieniężne jednostki oświatowej

3.1. Obrót gotówkowy w jednostce

3.2. Rachunek podstawowy jednostki

3.3. Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej

3.4. Pozostałe rachunki (ZFŚS, kaucje, wadia)

3.5. Środki pieniężne w drodze

Rozdział IV. Dochody budżetowe, przychody i zyski nadzwyczajne

jednostek oświatowych

4.1. Ewidencja dochodów budżetowych jednostki oświatowej

4.2. Przychody jednostki oświatowej – rodzaje i sposób ewidencji

4.3. Ewidencja zysków nadzwyczajnych

Rozdział V. Wydatki budżetowe, koszty oraz straty nadzwyczajne

jednostki oświatowej

5.1. Zasady wydatkowania środków jednostki budżetowej i sposób ewidencji

5.2. Definicja i rodzaje kosztów jednostki oświatowej

5.3. Zasady ewidencji kosztów jednostki oświatowej

5.4. Straty nadzwyczajne jednostki oświatowej

Rozdział VI. Rozrachunki i rozliczenia

6.1. Pojęcie rozrachunków, rozliczeń i roszczeń oraz ich rodzaje

6.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

6.3. Należności z tytułu dochodów budżetowych

6.4. Rozrachunki publicznoprawne – rodzaje i zasady ewidencji

6.5. Rozrachunki z pracownikami

6.6. Pozostałe rozrachunki

6.7. Wycena rozrachunków oraz odpisy aktualizujące należności

Rozdział VII. Gospodarka materiałowa w jednostce oświatowej

7.1. Definicja materiałów

7.2. Zasady wyceny materiałów jednostki oświatowej

7.3. Ewidencja zmiany stanu materiałów w jednostce

Rozdział VIII. Fundusze i wynik finansowy jednostki oświatowej

8.1. Fundusz jednostki oświatowej – istota i zasady ewidencji

8.2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8.3. Przychody przyszłych okresów

8.4. Wynik finansowy –_ewidencja i zasady ustalania

Wykaz aktów prawnych

Wykaz tabel

Wykaz schematów i wzorów

Schematy

Wzory 

Informacje dodatkowe

TytułRachunkowość jednostek oświatowych 2015 (E-book)
Symbol3OJ0027
ISBN978-83-269-3930-3
Data wydania11-05-2015
Opis hasłowyksięgowość, oświata
Korzyści dla Ciebie
  • pewność własnych rozliczeń, 
  • satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, 
  • możliwość posłużenia się gotowymi szablonami księgowań. 
Grupa docelowaksięgowi w jednostkach oświatowych
FormatA4
Liczba stron260
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
AutorIzabela Świderek
KategoriaRachunkowość
129,15 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel