Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
Promocja
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Zbiór praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. poparty licznymi przykładami z życia codziennego spółek z o.o.

Normalna cena: 103,95 zł

Cena promocyjna: 51,98 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Publikacja zawiera praktyczne zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek z o.o. Nie jest to kolejny komentarz do przepisów prawa, ale porady przydatne w codziennym prowadzeniu działalności spółki. W publikacji zawarte są przykłady z życia codziennego spółek z o.o.
W publikacji m.in.:
• Jak sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu?
• Jakie są przesłanki osobistej odpowiedzialności za długi spółki i jak uwolnić się od tej odpowiedzialności?
• Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i gdzie go skierować?
• Czym jest zaległość podatkowa i kiedy powstaje odpowiedzialność członków zarządu z tego tytułu?
• Jaka odpowiedzialność grozi z wyrządzenie szkody spółce na podstawie przepisów kc i ksh?
• Jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów ksh, kk i  kp?

Szczegółowe omówienia  prawników poparte są praktycznymi poradami i przykładami.

Spis treci

SPIS TREŚCI
Wstęp 5
Rozdział I. Odpowiedzialność osobista członka zarządu
za zobowiązania spółki wobec kontrahentów 7
1. Bezskuteczność egzekucji   7
1. Odpowiedzialność solidarna  7
2. Tryb dochodzenia roszczeń   8
3. Kiedy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna?   8
4. Sposób wykazania bezskuteczności egzekucji   10
5. Odpowiedzialność za koszty postępowania sądowego i administracyjnego   12
6. Ograniczony zakres odpowiedzialności   14
7. Termin przedawnienia roszczeń wobec członka zarządu   15
2. Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu   15
1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie   16
2. Brak winy w niezłożeniu wniosku   25
3. Zarzuty   33
1. Przedawnienie roszczenia   33
4. Intercyza   35
1. Wspólność majątkowa   36
2. Rozdzielność majątkowa   36
3. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków   37
4. Przymusowy ustrój majątkowy   38
Rozdział II. Odpowiedzialność osobista członka zarządu
za zobowiązania podatkowe spółki i składki
na ubezpieczenie społeczne   39
1. Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.   39
1. Kiedy powstaje odpowiedzialność członków zarządu?   42
2. Bezskuteczność egzekucji   43
3. Zaległość podatkowa   44
4. Uprawnienia członka zarządu w postępowaniu podatkowym   44
2. Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członków zarządu   45
1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie   45
2. Zwrot wniosku nieodpowiadającego wymogom formalnym   49
3. Zarzuty   50
1. Sprzedaż spółki   52
2. Przedawnienie   52
Rozdział III. Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za szkody wyrządzone spółce i osobie trzeciej  57
1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone spółce   57
1. Odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego   58
2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych   59
2. Reprezentacja spółki w sporze z członkami zarządu   68
1. Kiedy członek zarządu będzie odpowiadał wobec spółki?   69
2. Kto występuje w imieniu spółki w sporze z członkiem zarządu?   70
3. Reprezentacja spółki przy uchyleniu i stwierdzeniu nieważności uchwały   73
4. Wspólnik pozywa członka zarządu   74
3. Możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu   75
1. Absolutorium   75
2. Ubezpieczenie OC dla członków zarządu   81
4. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec osób trzecich 84
1. Właściwa reprezentacja spółki   85
2. Domniemania wynikające z wpisu osób uprawnionych
do reprezentacji spółki do krajowego rejestru sądowego   87
3. Naprawienie szkody   89
4. Uznanie czynności prawnej za nieważną   89
5. Postępowanie przed sądem – reprezentacja spółki przez osoby nieuprawnione   90
Rozdział IV Odpowiedzialność karna członka
zarządu spółki z o.o.   91
1. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki z o.o.
za naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych   92
2. Odpowiedzialność karna członków zarządu
na podstawie przepisów kodeksu karnego   93
1. Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji   93
2. Przestępstwo nadużycia zaufania   96
3. Przestępstwo niegospodarności   99
3. Odpowiedzialność karna członków zarządu
na podstawie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze   103
1. Przepisy karne w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze   103
2. Niezłożenie wniosku w terminie – sankcje   105
4. Odpowiedzialność karna członka zarządu na podstawie
przepisów kodeksu karnego skarbowego   108
1. Kiedy odpowiesz za cudze przestępstwo skarbowe
(odpowiedzialność posiłkowa)?   109
2. Czynny żal   114
3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności   115
5. Odpowiedzialność karna członków zarządu za naruszenie
praw pracownika   121
1. Wymiar kary za wykroczenie   122
2. Kto odpowiada za wykroczenia?   122
3. Jak uchronić się od odpowiedzialności?   123
6. Odpowiedzialność karna członka zarządu za naruszenie
przepisów ustawy o rachunkowości   139

Informacje dodatkowe

Tytuł Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
ISBN 978-83-269-1687-8
Opis hasłowy Praktyczne zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o.
Korzyści dla Ciebie

• Jak sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu?
• Jakie są przesłanki osobistej odpowiedzialności za długi spółki i jak uwolnić się od tej odpowiedzialności?
• Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i gdzie go skierować?
• Czym jest zaległość podatkowa i kiedy powstaje odpowiedzialność członków zarządu z tego tytułu?
• Jaka odpowiedzialność grozi z wyrządzenie szkody spółce na podstawie przepisów kc i ksh?
• Jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów ksh, kk i  kp?

Grupa docelowa prezes, vice przes spółki z o.o., członek zarządu spółki z o.o.
Kod produktu UOQ0001_IS
Format B5
Liczba stron 140
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor praca zbiorowa pod redakcją Michała Kuryłka

Normalna cena: 103,95 zł

Cena promocyjna: 51,98 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama