FabrykaWiedzy.com
Ochrona ppoż. w praktyce
Promocja
Bestseller
-87%
Ochrona ppoż. w praktyce

Ochrona ppoż. w praktyce

Darmowa

Znajdują się w niej szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi:
• obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż.,
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
• zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem,
• ewakuacji,
• wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie,
• bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia bhp,
• podręcznego sprzętu gaśniczego,
• przygotowania się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Normalna cena: 79,00 zł

Cena promocyjna: 9,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach.


Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpowiednio dostosowanej do niej zawartości merytorycznej książka wypełnia istotną lukę, która powstała w tym zakresie na rynku wydawniczym.

Spis treci

Rozdział I. Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 7
1. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników  7
2. Konsekwencje niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kary ze strony
Państwowej Inspekcji Pracy  9
Rozdział II. Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż.  10
1. Zapewnienie właściwej ochrony ppoż. w firmie, czyli szczegółowe obowiązki
pracodawców w zakresie ochrony ppoż.  10
2. Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż.
– problemy praktyczne  11
Rozdział III. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż.  13
1. Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. 13
2. Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  13
3. Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż.  13
Rozdział IV. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego  15
1. Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  15
2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  18
Rozdział V. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem  19
1. Zawiadomienie w przypadku pożaru  19
2. Czas na ewakuację  20
Rozdział VI. Ewakuacja  21
1. Odpowiedzialność za ewakuację w firmie 21
2. Zapewnienie możliwości ewakuacji 21
3. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji  23
4. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji  23
5. Akcja ewakuacyjna  24
6. Czynności po zakończeniu ewakuacji  25
Rozdział VII. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie  26
1. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie  26
2. Procedury eliminacji zagrożeń pożarowych w firmie – czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż.  27
Rozdział VIII. Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp  30
1. Podstawa prawna 30
2. Formy przekazywania wiedzy  30
a. Instruktaż ogólny bhp  31
b. Instruktaż stanowiskowy bhp  31
3. Organizacja  32
a. Główne treści  33
b. Szczegółowy plan zajęć  34
c. Ćwiczenia praktyczne  34
Ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji ewakuacji  34
ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego  35
4. Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem 35
a. Zagrożenie pożarowe – pojęcie  35
b. Zagrożenie wybuchem – pojęcie  35
c. Trójkąt ognia pożaru  35
materiał palny – ciecze palne  36
materiał palny – pyły  36
materiał palny – gazy palne  37
źródło zapłonu  37
d. Proces samozapalenia  38
Rozdział IX. Techniczne środki zabezpieczenia ppoż.  40
1. Podział technicznych środków zabezpieczenia ppoż.  40
2. Urządzenia ppoż.  40
3. Podręczny sprzęt gaśniczy  41
4. Instalacje ppoż.  41
5. Rozwiązania budowlane  41
Rozdział X. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie– przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe  43
1. Rola podręcznego sprzętu gaśniczego  43
2. Skład podręcznego sprzętu gaśniczego  43
3. Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe  44
instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe  44
4. Obowiązkowy podręczny sprzęt gaśniczy  51
5. D obór podręcznego sprzętu gaśniczego 52
a. Podręczny sprzęt gaśniczy a środki gaśnicze  52
b. Zakres stosowania środków gaśniczych  52
c. Uniwersalne środki gaśnicze  53
6. Podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze  54
a. Gaśnice i agregaty proszkowe  54
gaśnice pod stałym ciśnieniem  54
gaśnice z nabojem wewnątrz  54
zastosowanie gaśnic proszkowych  55
agregaty proszkowe 55
działanie proszku 56
zastosowanie agregatów proszkowych  56
b. Gaśnice i agregaty śniegowe  56
gaśnice śniegowe  56
gaśnice gs 5 x – budowa  57
agregaty śniegowe 57
c. Gaśnice i agregaty pianowe  58
typy gaśnic pianowych  58
agregaty pianowe  58
zastosowanie piany gaśniczej  58
d. Hydronetki wodne  58
budowa hydronetek wodnych  59
działanie hydronetek wodnych  59
e. Koce gaśnicze  59
7. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  59
a. Podstawa prawna rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego  59
b. Ilość środka gaśniczego i rodzaj gaśnic – zasady  59
obciążenie ogniowe  60
wyjątki  60
c. Usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego – zasady  61
8. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego  61
a. Częstotliwość  61
b. Autoryzacja serwisów  62
9. Bezpieczne użycie gaśnic – zasady  62
a. Ocena sytuacji w razie pożaru 63
b. Dopasowanie gaśnicy do pożaru  63
c. Gaszenie pożarów grupy F 64
d. Pożar cieczy palnej  64
e. Pożar gazu palnego  65
f. Zapewnienie drogi odwrotu  65
Rozdział XI. System ochrony ppoż. w firmie, czyli ocena stanu ochrony ppoż.  66
1. Organizacja ochrony ppoż.  66
2. Warunki ewakuacji  66
3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 67
4. Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej  67
a. Instalacja elektryczna  68
sprawdzenie okresowe 68
częstotliwość badań eksploatacyjnych  68
zakres badań eksploatacyjnych  68
protokół okresowych sprawdzeń i badań eksploatacyjnych  69
b. Instalacja odgromowa  69
badanie instalacji odgromowej  70
c. Instalacja gazowa  71
czujniki z sygnalizacją dźwiękową  71
rury i szafki instalacji gazowej  71
5. Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo  72
6. D rogi pożarowe i dojazdy do budynków  76
7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym 77
Rozdział XII. Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż. – system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż.  79
1. Ocena warunków ochrony ppoż.  79
2. Audyt warunków ochrony ppoż.  79
Rozdział XIII. Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej  81
1. Podstawa prawna kontroli psp  81
2. Kontrola psp  81
a. Podstawa przeprowadzanej kontroli psp  81
b. Zakres kontroli psp  82
3. Kontrola psp – aspekty praktyczne 83
a. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli psp  83
b. Obowiązki kontrolowanego przez psp  84
c. Protokół kontroli psp  85
d. Uruchomienie firmy – rola kontroli psp  86
cel kontroli psp w nowo wybudowanym obiekcie firmy  86
co kontrola w nowo wybudowanym obiekcie firmy  86
e. Operacyjne zabezpieczenia obiektu lub terenu firmy  87
4. Kary za naruszanie przepisów w zakresie ochrony ppoż.  87

Informacje dodatkowe

TytułOchrona ppoż. w praktyce
ISBN978-83-269-3309-7
Data wydania31-07-2014
SymbolUOH0019
Opis hasłowysłużba bhp, pracodawca, pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników
Korzyści dla Ciebie
  • zapoznanie się z obowiazkami  pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż.,
  • znajomość zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem,
  • postępownie podczas ewakuacji,
  • znajomość  wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie,
  • posiadanie właściwego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz umiejętności posługiwania się nim,
  • przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.
Grupa docelowasłużba bhp, pracodawca, pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników
FormatB5
Liczba stron88
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorPraca zbiorowa
KategoriaBestsellery

Normalna cena: 79,00 zł

Cena promocyjna: 9,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel