Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów. 25 praktycznych porad. (E-book)
Promocja
Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów - 25 praktycznych porad

Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów. 25 praktycznych porad. (E-book)

Zgodnie z obowiązującym regulacjami prawnymi, każda placówka medyczna musi wdrożyć system elektronicznej wymiany dokumentów medycznych, a tym samym pojawi się nowe, realne  źródło zagrożenia dla przetwarzanych w placówkach medycznych elektronicznych danych osobowych i medycznych. Menedżerowie, aby dobrze zabezpieczyć placówkę, np. przed potencjalnymi atakami hakerów lub wyciekiem danych przetwarzanych w wykorzystaniem sieci wi-fi, muszą bezwzględnie w ciągu najbliższego roku opracować i wdrożyć  politykę bezpieczeństwa informacji w placówkach medycznych.

Normalna cena: 60,00 zł

Cena promocyjna: 30,00 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

 Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to najgroźniejsze – wyciek poufnych danych spowodowany działaniami hakerskimi. Porady zawarte w niniejszej publikacji podpowiedzą, m.in.:

 • Jaki jest zakres odpowiedzialności lekarza i kierownika podmiotu za dokumentację medyczną?
 • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego przetworzenia danych osobowych?
 • Kiedy plik zawierający dane medyczne staje się dokumentem elektronicznym?
 • Jakie są sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych?
 • Jakie są procedury chroniące przed wyciekiem danych?

Poradnik omawia najczęściej pojawiające się problemy związane z zarządzaniem systemem informacyjnym w placówce, począwszy od przetwarzania danych osobowych i danych medycznych, odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo danych, po bezpieczeństwo informacji w kontekście elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Zawarte w publikacji wskazówki pozwolą uniknąć menedżerom i właścicielom placówek dotkliwych konsekwencji  - karnej lub grzywny za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych nałożonych przez GIODO.   
Publikacja została uzupełniona o kluczowe, przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa informacji w podmiocie leczniczym, wzory dokumentów oraz tekst Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.

Spis treci


ROZDZIAŁ 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH
MEDYCZNYCH
I. Przeszkolenie, nadanie uprawnień i zobowiązanie do zachowania tajemnicy
II. Dostęp osób upoważnionych oraz innych podmiotów do dokumentacji medycznej
III. Udostępnianie dokumentacji placówkom współpracującym
IV. Po zmianie lekarza – przekazanie danych innemu podmiotowi
V. Dostęp do dokumentacji przez prezesa placówki niebędącego lekarzem

ROZDZIAŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH
I. Zakres odpowiedzialności lekarza i kierownika podmiotu za dokumentację
medyczną
II. Konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych
III. Kontrola baz danych medycznych

IV. Narzędzia służące do unikania błędów przy przetwarzaniu informacji wrażliwych


ROZDZIAŁ 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI A ELEKTRONICZNA
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
I. Kiedy plik zawierający dane medyczne staje się dokumentem elektronicznym
II. Wymogi dla systemu teleinformatycznego służącego do zarządzania dokumentami
medycznymi
III. Anonimizacja, pseudonimizacja i separacja – sposoby na zapewnienie
bezpieczeństwa danych medycznych
IV. Przepisy ustawowe i polskie normy dotyczące bezpieczeństwa danych
V. Identyfikacja pacjentów, zabezpieczenie sieci i procedury chroniące
przed wyciekiem danych
VI. Zastosowanie norm ISO, zabezpieczenie pomieszczeń oraz likwidacja
nośników danych
VII. Szyfrowanie tożsamości i danych medycznych pacjentów na opaskach szpitalnych
VIII. Standaryzacja sposobu identyfikacji lekarza, pacjenta i skierowania
IX. Procedury wewnętrzne chroniące placówkę przed utratą danych

ROZDZIAŁ 4. OUTSOURCING PRZETWARZANIA DANYCH
ORAZ CLOUD COMPUTING W OCHRONIE ZDROWIA
I. Modele Cloud Computing a bezpieczeństwo danych w placówce medycznej
II. Szyfrowanie zabezpieczy dane przy zleceniu ich przetwarzania firmie zewnętrznej
III. Zlecenie przetwarzania danych nie zwalnia od odpowiedzialności

ROZDZIAŁ 5. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I INSTRUKCJA
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
I. Polityka bezpieczeństwa informacji podstawowym dokumentem określającym
sposoby zabezpieczania danych w placówce
II. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Informacje dodatkowe

Tytuł Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów. 25 praktycznych porad. (E-book)
Symbol 3OV0013
ISBN 978-83-269-2784-3
Data wydania 02-01-2014
Opis hasłowy 25 praktycznych porad z zakresu ochrony danych medycznych
Korzyści dla Ciebie
 • dowiesz się, jakie obowiązki ma każdy uczestnik procesu leczenia: pielęgniarka, lekarz, właœciciel placówki;•
 • poznasz dokumenty, jakie każda placówka musi przygotować w związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów;
 • dowiesz się, jakie sankcje karne i finansowe grożą za niewłaśœciwe przetwarzanie danych;
 • otrzymasz gotowe sposoby zabezpieczania danych pacjentów;
 • dowiesz się, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z przetwarzaniem danych w formie elektronicznej;
 • poznasz możliwoœci i ograniczenia, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych w chmurze (cloud computing).
Grupa docelowa kadra zarządzająca placówką medyczną publiczną i niepubliczną, menedżer ochrony zdrowia, dyrektor szpitala, przychodni, kierownik szpitala, przychodni
Format A4
Liczba stron 104
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Jendry

Normalna cena: 60,00 zł

Cena promocyjna: 30,00 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama