Na starcie roku szkolnego, czyli przygotowanie strategii pracy wychowawcy klasy. Wskazówki do organizacji pracy wychowawczej z gotowym harmonogramem zadań wychowawcy na rok szkolny 2013/2014 (E-book)
Na starcie roku szkolnego, czyli przygotowanie strategii pracy wychowawcy klasy. Wskazówki do organizacji pracy wychowawczej z gotowym harmonogramem zadań wychowawcy na rok szkolny 2013/2014

Na starcie roku szkolnego, czyli przygotowanie strategii pracy wychowawcy klasy. Wskazówki do organizacji pracy wychowawczej z gotowym harmonogramem zadań wychowawcy na rok szkolny 2013/2014 (E-book)

Publikacja niezbędna w pracy wychowawczej z uczniami. Zawiera wskazówki do budowania prawidłowych relacji w klasie i szkole. Odsyła do uniwersalnych wartości etycznych.
34,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Publikacja wskazuje, jak budować relacje w klasie w oparciu o normy etyczne i wartości. Podkreśla rolę więzi emocjonalnych w profilaktyce zachowań ryzykownych. Omawia rozwiązanie wychowawcze - tzw. program alternatyw. Prezentuje metody budowania skutecznego programu profilaktyki oraz rozwiązywania kryzysu w klasie/szkole. Zawiera gotowy harmonogram działań wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014.

Spis treci

Spis treści

WSTĘP ............................................................................................... 3

Podstawą pracy wychowawczej są normy ......................................... 4

Wartości budują relacje ...................................................................... 5

Proces wychowania to uwewnętrznianie ............................................ 6

norm .................................................................................................... 6

Relacje są spoiwem wszelkich działań ............................................... 6

Wygląd zewnętrzny odzwierciedla ..................................................... 7

normy .................................................................................................. 7

Więzi emocjonalne chronią przed ...................................................... 9

Zachowaniami ryzykownymi .............................................................. 9

Praktyki religijne uczą tolerancji ...................................................... 10

Program alternatyw – rozwiązanie pomiędzy wychowaniem a

profilaktyką ....................................................................................... 10

Profilaktyka jest niezbędna ............................................................... 12

Warunki skutecznej profilaktyki .................................................. 12

Rodzice w profilaktyce ................................................................. 13

Komu powierzyć prowadzenie zajęć profilaktycznych? .............. 14

Doraźne działania profilaktyczne ................................................. 15

Profilaktyka uniwersalna .............................................................. 15

A kiedy dojdzie do kryzysu w klasie… ............................................ 15

Wady i zalety interdyscyplinarnego modelu interwencji ............. 16

Telewizja w szkole czyli kryzys na ekranie ................................. 17

Jak się popsuło, trzeba naprawić ...................................................... 18

Autorytet jest środkiem uodporniającym ......................................... 19

Harmonogram zadań wychowawcy.................................................. 20

W roku szkolnym 2013/2014 ............................................................ 20

Informacje dodatkowe

Tytuł Na starcie roku szkolnego, czyli przygotowanie strategii pracy wychowawcy klasy. Wskazówki do organizacji pracy wychowawczej z gotowym harmonogramem zadań wychowawcy na rok szkolny 2013/2014 (E-book)
Kod produktu 1BA0006
ISBN 978-83-269-2290-9
Data wydania 11-07-2013
Opis hasłowy nowy rok szkolny, strategia pracy, wychowawca klasy, organizacja pracy wychowawczej, harmonogramem zadań wychowawcy na rok szkolny 2013/2014
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się, jak budować prawidłowe relacje ze swoimi uczniami i uczennicami,

  • przeczytasz o roli norm i wartości w pracy wychowawczej,
  • zdobędziesz umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych,
  • usyskasz dostęp do gotowego harmonogramu parcy wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014.
Grupa docelowa nauczyciel
Format A4
Liczba stron 56
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
34,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama