Koszyk - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Wróć do poprzedniej strony

Rachunkowość budżetowa

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Promocja
  Rachunkowość w oświacie

  Rachunkowość w oświacie

  "Rachunkowość w oświacie" to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki którym przedstawiciele służb finansowych gmin, ZEAS-ów oraz szkół i przedszkoli bez problemu wypełnią wszelkie ciążące na nich obowiązki. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 147,00 zł

  Cena promocyjna: 117,60 zł

 2. Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie sierpień 2014 r. (Ebook)

  Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie sierpień 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Rozliczenie dotacji na podręczniki na oficjalnych drukach
  2.Zmiany w zasadach realizacji „Wyprawki szkolnej”
  3.MEN nie rezygnuje ze zmian w Karcie Nauczyciela
  4.Mniej czasu na rozliczenie się z projektu „Owoce w szkole”
  5.Stosowanie kont analitycznych w jednostkach oświatowych
  6.RIO o ewidencji gotówki w kasie szkoły
  7.Zasady amortyzowania boisk szkolnych
  8.Instrukcja inwentaryzacji przy życiu czytników
  9.Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zwolnione z PIT
  10.Wynajem szkolnego korytarza pod gry sportowe – stawka VAT
  11.Kontrola wykorzystania dotacji przez szkołę niepubliczną
  12.Zbycie przez szkołę majątku gminy
  13.Stosowanie nowych progów przy zamówieniach częściowych
  14.Nauczanie indywidualne dla niepełnosprawnego dorosłego
  15.Zwiększenie godzin nauczania w oddziałach przedszkolnych
  16.Obowiązki szkoły po przywróceniu nauczyciela do pracy
  17.Oskładkowanie odszkodowania za bezprawne pozbawienie funkcji wicedyrektora
  18.Zmiana organu prowadzącego a obowiązek zrywania umów
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 3. Finanse sektora publicznego, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  Finanse sektora publicznego, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Inkasenci nie muszą składać przysięgi
  2.Centrum kultury może otrzymać dotację także na działalność sportową
  3.Związek gmin podnajmujący budynek nie płaci podatku
  4.Współposiadacze działek państwowych mogą składać wspólną deklarację
  5.Księgowi gminnych jednostek organizacyjnych mogą stracić etaty
  6.Koszty upomnienia nie przewyższą już wysokości dochodzonej kwoty
  7.Błędy w dowodach księgowych trzeba poprawić 
  8.Szkody w mieniu jednostka ewidencjonuje na koncie 771 
  9.Zabudowę kuchni można uznać za środek trwały i ewidencjonować jako pozostałe środki trwałe 
  10.Zakupy komputerów o wartości poniżej 3.500 zł powinny być ujęte jako wydatki bieżące
  11.Odsetki bankowe są przychodami jednostki 
  12.Środki na zajęcia terapeutyczne jednostka powinna traktować jako fundusze specjalnego przeznaczenia 
  13.Otrzymaną darowiznę trzeba ująć na koncie 760 
  14.Zryczałtowane opłaty za media stanowią przychody jednostki budżetowej
  15.Błędny przelew środków do jednostki nadrzędnej należy ująć w księgach, stosując symbol 4990
  16.Jednostka może ewidencjonować opłaty komorniczą i bankową na dwa sposoby 
  17.Na koncie 229 jednostka może ewidencjonować rozliczenia publicznoprawne
  18.System czasu pracy trzeba uzgodnić ze związkami 
  19.Choroba w dniu wolnym za święto
  20.Świadczenie dla pracodawcy za ćwiczenia wojskowe pracownika
  21.Zasiłek po zmarłym pracowniku należy się rodzinie 
  22.Członek komisji traci prawo do świadczenia 
  23.Wskazniki i stawki 
  24.Kalendarium 
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł
 4. Promocja
  Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy

  Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy (E-book)

  Sprawozdania budżetowe za 2014 rok jednostki publiczne powinny sporządzać według nowych wytycznych. Zmianie uległa ich treść oraz częstotliwość sporządzania. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 129,19 zł

  Cena promocyjna: 87,00 zł

 5. Aktualności rachunkowości budżetowej , wydanie sierpień 2014 r. (Ebook)

  Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie sierpień 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.RIO: W § 459 lub 460 należy ująć odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
  2.WSA: gmina powinna doliczyć podatek od towarów i usług do opłat za korzystanie z przystanków
  3.WSA: Odzyskanie VAT od inwestycji realizowanych przez zakłady budżetowe jest możliwe
  4.Szkody w mieniu i odszkodowania należy księgować na kontach zespołu siódmego
  5.Jednostki budżetowe mogą przejąć majątek za zaległości podatkowe
  6.Podatek klasyfikuje się w tym paragrafie, z którego dokonano zakupu towaru
  7.Wystawienie faktury korygującej za energię elektryczną nie wiąże się z obowiązkiem korekty deklaracji VAT
  8.Umorzenie naliczonych odsetek należy zaksięgować na koncie 761 jako „Pozostałe koszty operacyjne”
  9.Fakturę dotyczącą najmu i mediów ewidencjonuje się na dwóch kontach – 221 oraz 700
  10.Nie zawsze trzeba płacić VAT za użyczenie miastu państwowego gruntu
  11.Przeniesienie własności z mocy prawa w zamian za odszkodowanie należy uznać za dostawę towarów
  12.Organ wykonawczy zadecyduje o zaciągnięciu przez jednostkę zobowiązania długoterminowego
  13.Pracownika nie można zmusić do przejścia na emeryturę
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 6. Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie maj 2014 r. (Ebook)

  Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie maj 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Zwolnienia grupowe w czasie urlopu rodzicielskiego
  2.Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
  3.Nowe obowiązki powiatu w zakresie pieczy zastępczej
  4.Dodatek dla pracowników placówek wychowawczych
  5.Sprawozdanie Rb-34S po nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
  6.Nowe zasady sporządzania sprawozdania Rb-28S 
  7.Ewidencja środków wpływających na wydzielony rachunek 
  8.Niezapłacone odsetki w sprawozdaniu Rb-27S 
  9.Rozliczenie błędnego przelewu środków do jednostki nadrzędnej 
  10.Kary za nieterminowy zwrot książek do biblioteki pedagogicznej a VAT 
  11.Opodatkowanie wpływów sklepiku finansowanego przez radę rodziców
  12.Podwyższenie dotacji na przedszkole niepubliczne
  13.Opłaty za duplikaty legitymacji
  14.Prawo do niepobierania odsetek
  15.Praca w trakcie choroby – utrata zasiłku
  16.Podpisywanie listy obecności przez dyrektora
  17.Przekazanie szkoły stowarzyszeniu a uprawnienia socjalne
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 7. Promocja
  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku

  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku (E-book)

  Po nowelizacji ustawy o VAT z 2014 roku wystawienie faktury, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma większego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 35,69 zł

  Cena promocyjna: 30,75 zł

 8. Promocja
  Aktualności rachunkowości budżetowej - prenumerata

  Aktualności rachunkowości budżetowej - prenumerata

  Nie jesteś pewien, czy prowadzisz rachunkowość swojej jednostki i zarządzasz finansami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami? Cały czas obawiasz się, że w związku z rozszerzeniem odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, każde nieprawidłowe działanie może rodzić niepożądane konsekwencje?

  Odpowiedzią na Twoje wątpliwości jest miesięcznik „Aktualności rachunkowości budżetowej” – fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla sektora publicznego oraz aktualnie ważnych problemach. Zawiera praktyczne rozwiązania dla skarbników i księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Uwzględniając specyfikę i złożoność pracy w sektorze publicznym stanowi niezbędną pomoc przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 163,80 zł

  Cena promocyjna: 155,61 zł

 9. Promocja
  Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych - prenumerata

  Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych - prenumerata

  Księgowi rozliczający jednostki oświatowe i wychowawcze muszą stosować nie tylko reguły ogólne – określone w ustawie o rachunkowości, zasady szczególne – przewidziane dla sektora budżetowego ale także powinni pamiętać m.in. o specyfikacji ewidencji środków gromadzonych na wydzielonym rachunku. Dodatkowo dochodzi kwestia zmiany przepisów i ich konsekwencji dla bieżących rozliczeń jednostki. Jak zatem prawidłowo prowadzić księgowość bez obaw, że naruszasz dyscyplinę finansów publicznych? 

  Odpowiedzią na Twoje potrzeby jest miesięcznik „Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych” – fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych oraz aktualnie ważnych problemach. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 163,80 zł

  Cena promocyjna: 155,61 zł

 10. Planowanie budżetowe w jednostkach oświatowych i wychowawczych

  Planowanie budżetowe w jednostkach oświatowych i wychowawczych

  Plany finansowe jednostek oświatowych i wychowawczych są ściśle powiązane z rocznymi budżetami podmiotów nadrzędnych. Osoby odpowiedzialne za opracowywanie ich projektów powinny pamiętać, aby brać pod uwagę szerszy horyzont czasowy. Dzięki temu plany będą wykorzystane także jako instrument zarządzania. Dowiedz się więcej
  40,95 zł

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5