FabrykaWiedzy.com
Kodeks pracy 2015 - nowe wydanie (E-book)
Promocja
-31%
Kodeks pracy 2015 - nowe wydanie

Kodeks pracy 2015 - nowe wydanie (E-book)

Książka zawiera najnowszy tekst ujednolicony ustawy Kodeks pracy wraz z omówieniem zmian w ustawie, które weszły w życie w 2013, 2014 i 2015 roku - w zakresie badań lekarskich pracowników, nowych uprawnień rodzicielskich oraz elastycznego czasu pracy.

Normalna cena: 59,96 zł

Cena promocyjna: 41,51 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Książka „Kodeks pracy 2015” to część serii wydawniczej Przepisy z komentarzem, w ramach której prezentujemy praktyczne omówienie obowiązujących przepisów. Książka zawiera najnowszy tekst ujednolicony ustawy oraz omówienie zmian, jakie w ostatnim czasie weszły do Kodeksu pracy w zakresie:
• urlopów wychowawczych – od 1 października 2013 r.,
• czasu pracy – z 4 marca 2014 r. i 23 sierpnia 2013 r.,
• uprawnień rodzicielskich z 17 czerwca 2013 r.
• badań lekarskich pracowników – z 1 kwietnia 2015 r. 
Czytelnik znajdzie w niej także 24 gotowych dokumentów kadrowych związanych z uprawnieniami rodzicielskimi oraz elastycznym czasem pracy.

Spis treci

ELASTYCZNY CZAS PRACY 
 
Nawet 12-miesięczne okresy rozliczeniowe 
Wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być uzasadnione 
Gdy nie ma związków, wystarczy porozumienie z przedstawicielami pracowników 
O zawartym porozumieniu trzeba poinformować inspekcję pracy 
Wynagrodzenie w każdym miesiącu nie może być niższe niż płaca minimalna 
 
Obowiązkowe harmonogramy czasu pracy 
Rozkład czasu pracy w umowie – grafik niepotrzebny 
 
Dwa rodzaje ruchomego czasu pracy 
Konieczne zapis w układzie zbiorowym, porozumienie lub wniosek pracownika 
 
Uproszczony tryb wprowadzania przerywanego czasu pracy 
Przerywany czas pracy można wprowadzić porozumieniem 
Szczegółowy rozkład czasu pracy – obowiązkowy 
Mimo nieświadczenia pracy – pracownikowi należy się wynagrodzenie 
 
Odpracowywanie wyjść prywatnych 
Zapisy w przepisach wewnętrznych pożądane, ale nieobowiązkowe 
Za nieodpracowane wyjście nie ma zapłaty 
 
NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE 
 
Urlop macierzyński 
Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem 
Minimalny wymiar urlopu do wykorzystania po porodzie 
W razie hospitalizacji lub zgonu matki dziecka urlop macierzyński przejmuje ojciec \
 
Dodatkowy urlop macierzyński 
Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy 
 
Urlop rodzicielski 
Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, trzeba być pracownikiem 
Urlop rodzicielski obejmuje kolejne dni kalendarzowe 
Sposób korzystania z urlopu rodzicielskiego 
Udzielanie urlopu rodzicielskiego 
Poród w czasie urlopu wychowawczego – bez prawa do rodzicielskiego 
Jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obydwoje rodziców 
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą 
Rezygnacja z części lub całości urlopu rodzicielskiego 
 
Urlopy adopcyjne 
 
Urlop wychowawczy 
Nowy termin skorzystania z urlopu wychowawczego 
Miesiąc urlopu wychowawczego dla każdego rodzica 
Samotny rodzic skorzysta z pełnego wymiaru urlopu 
Dłużej razem na urlopie wychowawczym 
Urlop do wykorzystania nawet w 5 częściach 
Dodatkowy urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko 
Zmiany objęły też urlop wypoczynkowy 
Urlop wypoczynkowy nie przedawnia się na urlopie wychowawczym 
Wymiar urlopu bez zasady proporcjonalności 
 
BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW 
Do nowego pracodawcy ze starym zaświadczeniem 
Trzeba porównać warunki pracy 
Skierowanie i orzeczenie lekarskie – nowe wzory 
Kolejne ułatwienia dla pracodawców 
 
WZORY DOKUMENTÓW 
Wzór 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński przed porodem 
Wzór 2. Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego 
Wzór 2a. Zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
Wzór 3. Wniosek pracownika ojca o część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez matkę  
Wzór 4. Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu 
Wzór 5. Wniosek pracownicy o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski 
Wzór 6. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego 
Wzór 7. Wniosek pracownika o dodatkowy urlop macierzyński 
Wzór 8. Wniosek pracownika ojca o dodatkowy urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dziecka 
Wzór 9. Wniosek o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
Wzór 10. Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego 
Wzór 11. Wniosek pracownika o urlop rodzicielski 
Wzór 11a. Oświadczenie pracownika dotyczące urlopu rodzicielskiego – załącznik do wniosku o urlop rodzicielski 
Wzór 12. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego 
Wzór 13. Wniosek pracownika ojca o urlop rodzicielski, z którego zrezygnowała matka dziecka 
Wzór 14. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
Wzór 15. Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
Wzór 16. Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (art. 29 i 30 ustawy z 28 maja 2013 r.) 
Wzór 17. Wniosek o urlop wychowawczy 
Wzór 17a. Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o zamiarze lub braku zamiaru
korzystania z urlopu wychowawczego 
Wzór 18. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników
w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy 
Wzór 19. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy 
Wzór 20. Wniosek pracownika o objęcie ruchomym czasem pracy 
Wzór 21. Wniosek pracownika o zgodę na wyjście w godzinach pracy w celach prywatnych 
Wzór 22. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania systemu przerywanego czasu pracy 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 

Informacje dodatkowe

TytułKodeks pracy 2015 - nowe wydanie (E-book)
Symbol3OB0051
ISBN978-83-269-3839-9
Data wydania17-04-2015
Opis hasłowykodeks pracy, prawo pracy 2015, zmiany w prawie pracy, dokumenty kadrowe, dokumenty pracownicze, prawo pracy, urlop wychowawczy, urlop rodzicielski, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, elastyczny czas pracy, przedłużony okres rozliczeniowy,
Korzyści dla Ciebie
- dowiesz się o praktycznych konsekwencjach zmian w prawie pracy z ostatnich kilku miesięcy,
- przeczytasz o nowych zasadach udzielania urlopów wychowawczych i ich wplywie na urlopy wypoczynkowego, elastycznym czasie pracy oraz nowych uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, a także ostatnich zmianach w zakresie badań learskich i profilaktycznej opieki zdrowotnej  pracowników,
- zdobędziesz wiedzę, jak interpretować nowe przepisy oraz jak je stosować w praktyce,
- uzyskasz praktyczne informacje, gotowe wzory dokumentów do wykorzystania "od ręki", najnowszy tekst jednolity ustawy Kodeks pracy.
Grupa docelowaksięgowa, specjalista ds. płac, kadrowa
FormatA4
Liczba stron176
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Gorczyca
AutorBożena Lenart, Joanna Kaleta, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Emilia Wawrzyszczuk
KategoriaPrawo pracy

Normalna cena: 59,96 zł

Cena promocyjna: 41,51 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel