FabrykaWiedzy.com
Kodeks pracy 2015 (E-book)
Kodeks pracy 2015

Kodeks pracy 2015 (E-book)

Książka zawiera najnowszy tekst ujednolicony ustawy Kodeks pracy wraz z omówieniem zmian w ustawie, które weszły w życie w 2013 i 2014 roku - w zakresie elastycznego czasu pracy oraz nowych uprawnień rodzicielskich.

59,96 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Książka „Kodeks pracy 2015” to część serii wydawniczej Przepisy z komentarzem, w ramach której prezentujemy praktyczne omówienie obowiązujących przepisów. Książka zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy oraz omówienie zmian, jakie w ostatnim czasie weszły do Kodeksu pracy w zakresie:
• urlopów wychowawczych – od 1 października 2013 r.,
• czasu pracy – z 4 marca 2014 r. i 23 sierpnia 2013 r.,
• uprawnień rodzicielskich z 17 czerwca 2013 r.
Czytelnik znajdzie w niej także 24 gotowe dokumenty kadrowe związane z uprawnieniami rodzicielskimi oraz elastycznym czasem pracy.

Spis treci

SPIS TREŚCI

ELASTYCZNY CZAS PRACY 

Nawet 12-miesięczne okresy rozliczeniowe 
Wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być uzasadnione 
Gdy nie ma związków, wystarczy porozumienie z przedstawicielami pracowników 
O zawartym porozumieniu trzeba poinformować inspekcję pracy 
Wynagrodzenie w każdym miesiącu nie może być niższe niż płaca minimalna 

Obowiązkowe harmonogramy czasu pracy 
Rozkład czasu pracy w umowie – grafik niepotrzebny 

Dwa rodzaje ruchomego czasu pracy 
Konieczne zapis w układzie zbiorowym, porozumienie lub wniosek pracownika 

Uproszczony tryb wprowadzania przerywanego czasu pracy 
Przerywany czas pracy można wprowadzić porozumieniem 
Szczegółowy rozkład czasu pracy – obowiązkowy 
Mimo nieświadczenia pracy – pracownikowi należy się wynagrodzenie 

Odpracowywanie wyjść prywatnych 
Zapisy w przepisach wewnętrznych pożądane, ale nieobowiązkowe 
Za nieodpracowane wyjście nie ma zapłaty 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE 

Urlop macierzyński 
Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem 
Minimalny wymiar urlopu do wykorzystania po porodzie 
W razie hospitalizacji lub zgonu matki dziecka urlop macierzyński przejmuje ojciec \

Dodatkowy urlop macierzyński 
Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy 

Urlop rodzicielski 
Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, trzeba być pracownikiem 
Urlop rodzicielski obejmuje kolejne dni kalendarzowe 
Sposób korzystania z urlopu rodzicielskiego 
Udzielanie urlopu rodzicielskiego 
Poród w czasie urlopu wychowawczego – bez prawa do rodzicielskiego 
Jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obydwoje rodziców 
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą 
Rezygnacja z części lub całości urlopu rodzicielskiego 

Urlopy adopcyjne 

Urlop wychowawczy 
Nowy termin skorzystania z urlopu wychowawczego 
Miesiąc urlopu wychowawczego dla każdego rodzica 
Samotny rodzic skorzysta z pełnego wymiaru urlopu 
Dłużej razem na urlopie wychowawczym 
Urlop do wykorzystania nawet w 5 częściach 
Dodatkowy urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko 
Zmiany objęły też urlop wypoczynkowy 
Urlop wypoczynkowy nie przedawnia się na urlopie wychowawczym 
Wymiar urlopu bez zasady proporcjonalności 

WZORY DOKUMENTÓW 
Wzór 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński przed porodem 
Wzór 2. Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego 
Wzór 2a. Zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
Wzór 3. Wniosek pracownika ojca o część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez matkę  
Wzór 4. Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu 
Wzór 5. Wniosek pracownicy o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski 
Wzór 6. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego 
Wzór 7. Wniosek pracownika o dodatkowy urlop macierzyński 
Wzór 8. Wniosek pracownika ojca o dodatkowy urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dziecka 
Wzór 9. Wniosek o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
Wzór 10. Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego 
Wzór 11. Wniosek pracownika o urlop rodzicielski 
Wzór 11a. Oświadczenie pracownika dotyczące urlopu rodzicielskiego – załącznik do wniosku o urlop rodzicielski 
Wzór 12. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego 
Wzór 13. Wniosek pracownika ojca o urlop rodzicielski, z którego zrezygnowała matka dziecka 
Wzór 14. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
Wzór 15. Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
Wzór 16. Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (art. 29 i 30 ustawy z 28 maja 2013 r.) 
Wzór 17. Wniosek o urlop wychowawczy 
Wzór 17a. Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego 
Wzór 18. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy 
Wzór 19. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy 
Wzór 20. Wniosek pracownika o objęcie ruchomym czasem pracy 
Wzór 21. Wniosek pracownika o zgodę na wyjście w godzinach pracy w celach prywatnych 
Wzór 22. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania systemu przerywanego czasu pracy 

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

Informacje dodatkowe

TytułKodeks pracy 2015 (E-book)
Symbol3OB0037
ISBN978-83-269-3483-4
Data wydania21-11-2014
Opis hasłowykodeks pracy, prawo pracy 2015, zmiany w prawie pracy, dokumenty kadrowe, dokumenty pracownicze, prawo pracy, urlop wychowawczy, urlop rodzicielski, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, elastyczny czas pracy, przedłużony okres rozliczeniowy
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się, jakie są praktyczne konsekwencje zmian w prawie pracy z ostatnich kilku miesięcy,
  • przeczytasz o nowych zasadach udzielania urlopów wychowawczych i ich wpływie na urlopy wypoczynkowe, elastycznym czasie pracy oraz nowych uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem,
  • zdobędziesz wiedzę, jak interpretować nowe przepisy oraz jak je stosować w praktyce,
  • uzyskasz praktyczne informacje, gotowe wzory dokumentów do wykorzystania "od ręki", najnowszy tekst jednolity ustawy Kodeks pracy.
Grupa docelowakadrowa, księgowa
FormatA4
Liczba stron176
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Gorczyca
AutorBożena Lenart, Joanna Kaleta, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Emilia Wawrzyszczuk
KategoriaZarządzanie personelem
59,96 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel