FabrykaWiedzy.com
Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r. (E-book)
Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r.

Kasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r. (E-book)

Od początku roku obowiązuje niższy limit zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zmianie uległ również limit dla podatników rozpoczynających działalność. W 2013 roku obowiązuje także nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nakłada ono na producentów i użytkowników kas zupełnie nowe obowiązki. 

29,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają możliwość korzystania (w zależności od profilu i rozmiarów prowadzonej działalności) z wielu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Jednak w praktyce najczęściej stosowanym jest zwolnienie

Spis treci

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej od 1 października 2013 r.

Limit obrotów uprawniający do stosowania zwolnienia to 20.000 zł.

Kwotę limitu obliczamy proporcjonalnie

Utrata zwolnienia następuje 2 miesiące po przekroczeniu limitu obrotów

Szkoły nauki jazdy nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego

Kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień dopiero za 2 lata

Przy nabyciu kasy fiskalnej warto pamiętać o uldze na jej zakup

Ulga na zakup kasy nie jest bezwarunkowa

Pierwszy warunek – zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich pracy

Drugi warunek – rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie

Trzeci warunek – trzeba posiadać dowód zapłaty za kasę

Podatnicy zwolnieni z VAT skorzystają z ulgi na wniosek

Kwotę ulgi odliczamy od VAT naleŜnego w bieŜącym rozliczeniu

VAT      naliczony   przy  zakupie   kasy   podlega    odliczeniu   na  zasadach

ogólnych

Nie   spełnienie   warunków   korzystania   z   ulgi   oznacza   konieczność  jej

zwrotu

Zaprzestanie uŜywania kasy skutkuje zwrotem ulgi

Niezgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu wymaga zwrotu ulgi

Naruszenie warunków odliczenia oznacza zwrotu ulgi na kasę

Zawieszenie działalności nie wymaga zwrotu ulgi

Terminy zwrotu ulgi zaleŜy od podatkowego statusu podatnika

Od 1 października paragon musi jednoznacznie identyfikować towar

Po 30 września podatnicy mogą nadal uŜytkować stare kasy

Wszystkie dokumenty drukowane przez kasę rejestrującą muszą być po

polsku

Kasy fiskalne w pytaniach i odpowiedziach

Informacje dodatkowe

TytułKasy fiskalne Ewidencja sprzedaży od 1 października 2013 r. (E-book)
Symbol1BY0010
ISBN978-83-269-2605-1
Data wydania02-10-2013
Opis hasłowykasa, kasa fiskalna,kasa rejestrująca, zmiany w kasach, paragon fiskalny, jednoznaczne oznaczenia towarów,
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się czy musisz kupic kasę fiskalną w 2013 r

  • przeczytasz o zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania na kasie fisklanej
  • zdobędziesz praktyczne wskazówki dotyczące wyliczania limitu obrotów do zwolnienia
  • usyskasz pewność, że prowadzona przez Ciebie ewidencja jest poprawna, dowiesz się jak zastosowac ulgę na zakup kasy, będziesz wiedizał jak zaprogramowac kasę, żeby zapewnić wymóg jednoznacznego identyfikoweania towaów i usług.

 

Grupa docelowaKsięgowość
FormatA4
Liczba stron27
WydawnictwoWiedza i Praktyka
AutorKuciński Rafał
KategoriaVAT
29,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel