Koszyk - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Wróć do poprzedniej strony

Wynagrodzenia

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku

  Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku (E-book)

  Praktyczny poradnik "Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku" pozwoli Ci uniknąć błędów w naliczaniu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady opłacania tych składek wynikają z odpowiednich ustaw. Chodzi o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawę o emeryturach pomostowych. Dowiedz się więcej
  35,90 zł

 2. Wskaźniki i stawki od 1 września 2014 roku

  Wskaźniki i stawki od 1 września 2014 roku (E-book)

  Zbiór wszystkich wskaźników i stawek niezbędnych w codziennej pracy specjalisty ds. płac. Aktualne od 1 września 2014 roku. Dowiedz się więcej
  24,49 zł

 3. Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie lipiec 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Krótszy czas pracy niepełnosprawnego niezależnie od zaświadczenia lekarskiego
  2.Emeryt przestaje korzystać z pomocy socjalnej u poprzedniego pracodawcy, jeżeli ponownie się zatrudni
  3.Wynagrodzenie za czas urlopu bez autorskich kosztów
  4.Elektroniczne zwolnienia zastąpią druki ZUS ZLA
  5.Zatrudniając młodych bezrobotnych, można korzystać z bonów i refundacji składek
  6.Jak prawidłowo ustalać i rozliczać dyżury pracownicze
  7.Jak rozliczyć dopłatę do wakacyjnego wypoczynku wypłaconą ze środków obrotowych
  8.Badania kontrolne po 30-dniowej nieobecności
  9.Pierwszy urlop pracownika niepełnosprawnego – zawsze w pełnym wymiarze
  10.Nauczyciel nie musi wykorzystywać całego zaległego urlopu po urlopie rodzicielskim
  11.Odprawa emerytalno-rentowa podlega ochronie tak jak wynagrodzenie
  12.W umowie z niepełnoetatowcem trzeba określić limit godzin ponadwymiarowych
  13.Koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego trzeba doliczyć do przychodu
  14.Nieodpłatne świadczenie dla członka zarządu
  15.Kwotę nadwyżki ponad limit delegacji trzeba ubruttowić
  16.Od wynagrodzenia za nadgodziny wypłacanego na podstawie ugody trzeba opłacić składki
  17.Przy zmianie etatu trzeba uważnie ustalić podstawę zasiłkową
  18.Zmianę norm czasu pracy radiologów należy uzgodnić ze związkami
  19.Okresy usprawiedliwionej nieobecności wykazuje się zgodnie grafikiem
  20.Refundacja kosztów przeglądu pojazdu wliczana do podstawy wymiaru
  Dowiedz się więcej
  69,86 zł

 4. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie sierpień 2014 r. część I (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie sierpień 2014 r. część I (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.ZUS przyzna zasiłek macierzyński ubezpieczonemu ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka, która je urodziła, nie miała ubezpieczenia chorobowego i zmarła przy porodzie.
  2.Datą niewypłacalności jest m.in. data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
  3.Od 18 lipca osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.
  4.Od 1 lipca refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki z tytułu prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis.
  5.Zasady opodatkowania świadczeń przekazywanych nieodpłatnie od pracodawcy, takich jak pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia itp., pozostają bez zmian.
  6.Podwyżka wynagrodzenia dokonana przed podpisaniem aneksu do umowy o pracę, a dopiero później sformalizowana tym aneksem jest ważna i skutecznie dokonana, jeżeli dotyczyła faktycznie zawartej i realizowanej umowy o pracę.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 5. Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część I (Ebook)

  Wynagrodzenia w Twojej firmie, wydanie lipiec 2014 r. część I (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Od kilku lat pracodawcy zabiegają o zmianę długości ochrony przedemerytalnej. Ostatnio kwestia ta pojawiła się przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
  2.Klauzula wykonalności, wydana przeciwko pracodawcy, który nie zapłacił należnego wynagrodzenia pracownika, niezawierająca numeru NIP lub PESEL, jest dotknięta wadą, która powinna być uzupełniona w trybie sprostowania.
  3.Pracownicy nieobecni w pracy z powodu długotrwałej choroby często nie odbierają przesyłek od pracodawcy, licząc, że w ten sposób unikną zwolnienia z pracy. Takie postępowanie nie chroni jednak przed rozwiązaniem umowy o pracę.
  4.Do wynagrodzenia wypłacanego za czas urlopu nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
  5.Dopłata do „wczasów pod gruszą” wypłacona ze środków ZFŚS, niezależnie od wysokości wypłaconej kwoty, nie podlega oskładkowaniu. Natomiast kwota świadczenia urlopowego nie stanowi podstawy składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości odpisu podstawowe go, którego wysokość określona jest w ustawie o ZFŚS.
  Dowiedz się więcej
  54,60 zł

 6. Promocja
  Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 2014

  Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 2014

  Uniknij błędów przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych i macierzyńskich w 2014 roku!

  Poznaj urzędowe interpretacje – prosto z Centrali ZUS – i nie popełniaj błędów, które mogą przysporzyć Ci wielu problemów i dodatkowej pracy. Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 103,20 zł

  Cena promocyjna: 65,00 zł

 7. Promocja
  Potrącenia z wynagrodzeń 2014 - praktyczny komentarz - stan prawny: marzec 2014

  Potrącenia z wynagrodzeń 2014 - praktyczny komentarz - stan prawny: marzec 2014

  Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. A wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo szeroko. Więcej przeczytasz w najnowszym wydaniu książki "Potrącenia z wynagrodzeń 2014 praktyczny komentarz. Wyliczenia Dokumentacja Oficjalne stanowiska PIP, MPiPS". Dowiedz się więcej

  Normalna cena: 103,95 zł

  Cena promocyjna: 59,00 zł

 8. Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac

  Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac (E-book)

  Lista płac nie jest pojedynczym dokumentem za dany miesiąc czy z danego tytułu, ale cyklem wyliczeń wykonywanych w określonej kolejności, z uwzględnieniem podstaw i zwolnień z naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek w ujęciu danego roku kalendarzowego. Wystarczą błędy na jednym z dokumentów czy niezłożenie oświadczenia przez pracownika, aby konieczne było korygowanie naliczonych kwot. Dowiedz się więcej
  24,49 zł

 9. Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie czerwiec 2014 r. (Ebook)

  Przegląd Płacowo-Kadrowy, wydanie czerwiec 2014 r. (Ebook)

  E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
  1.Samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne z ryczałtem
  2.Po urlopie rodzicielskim zwolnienie składkowe tylko dla jednego pracodawcy
  3.Kontrolę chorującego pracownika można powierzyć zewnętrznej firmie
  4.Nadwyżka kosztów noclegu w delegacji bez podatku
  5.Łączenie uprawnień rodzicielskich z zatrudnieniem nie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu 
  6.Jak rozliczać nadgodziny i dyżury pełnione przez kierownika działu
  7.Jak wyliczać wynagrodzenie za czas urlopu pracownika, którego wymiar czasu pracy i warunki wynagradzania uległy zmianie
  8.Indywidualnym wnioskiem można zmienić rozkład, ale nie system czasu pracy
  9.Zatrudniając cudzoziemca z powiązanej spółki, pracodawca nie musi wymagać kwestionariusza osobowego
  10.Zasad wynagradzania nie należy różnicować w zależności od wydziału
  11.Czas prowadzenia pojazdu poza harmonogramowymi godzinami stanowi pracę nadliczbową
  12.Zaliczkę na zagraniczną delegację można wypłacić w kilku walutach
  13.Odwołanemu członkowi zarządu może przysługiwać odprawa
  14.Sposób rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia zależy od terminów jej wypłaty i płatności pensji
  15.Obowiązku pokrycia kosztów nie można zastępować wypłatą premii
  16.Na zmniejszenie ekwiwalentu z a używanie prywatnego pojazdu konieczna jest zgoda pracownika
  17.Zasady pokrycia kosztów badań zleceniobiorcy warto określić umownie
  18.Pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową niezwłocznie po nabyciu do niej prawa
  19.Uczestnictwo w komisji wyborczej pozbawia prawa do świadczenia
  20.Oddelegowanie pracownika do pracy w związkach bez wpływu na podstawę zasiłku
  21.Zapisy regulaminu ZFŚS powinny precyzyjnie określać warunki przyznania dofinansowania
  Dowiedz się więcej
  69,86 zł

Ustaw kierunek malejący

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4